Toiminnallisten häiriöiden hoitopolut eivät ole ratkaisu sisäilmasta sairastuneille ja oireileville

18.5.2018

18.5.2018 Sosiaali- ja terveysministeriölle

Erilaisia sisäilmaan liittyviä oireita ja sairauksia on Suomessa viime aikoina alettu käsitellä ympäristöyliherkkyyksinä. Ympäristöyliherkkyyksistä on julkaissut materiaalia ja antanut koulutusta pääasiassa Työterveyslaitos. Koulutuksille yhteistä, että sisäilmaongelmiin liittyvää oireilua on ohjeistettu käsittelemään toiminnallisena, selittämättömänä, pitkälti huoleen ja stressiin liittyvänä ympäristöyliherkkyytenä.

Lausuntokierroksella oleva muistio toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämisestä sisällyttää ympäristöyliherkkyydet toiminnallisiin häiriöihin. Lisäksi toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämistä kuvaavassa muistiossa käytetään samaa kuvitusta ja samoja tekstejä kuin useissa edellä mainituissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa, joissa on käsitelty sisäilmaan liittyvää oireilua. Monimuotoiset sisäilmaongelmiin liittyvät oireet ja sairaudet niputetaan tällä tavoin perusteettomasti kategoriaan, johon ne eivät kuulu. Tämän seurauksena moni ohjautuu sopimattomalle hoitopolulle.

Lausunnossaan järjestöt esittävät huolensa tästä linjauksesta ja toimintatavasta, sillä se entisestään heikentää sisäilmasairaiden mahdollisuuksia oikein kohdennettuun hoitoon, tukeen ja kuntoutukseen. Lausuntokierroksella olevaa toiminnallisen hoidon järjestämistä koskevaa muistiota ei ole toimitettu millekään sisäilma-asioiden kanssa tekemisissä olevalle järjestölle tai liitolle.

Lausunnon laatineet järjestöt: Homepakolaiset ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Finlands Föräldraförbund rf, Tehy

LUE JÄRJESTÖJEN YHTEINEN LAUSUNTO (pdf)