Materiaalia Ukrainasta paenneiden lasten ja perheiden kohtaamiseen

Valmistavalla luokalla aloittavan lapsen ja hänen vanhempiensa kohtaamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Vanhempaintapaaminen, vanhempainilta tai muu tapahtuma koululla on hyvä mahdollisuus kohdata oppilaiden vanhempia ja kertoa suomalaisesta koulusta.

Opettajalle: Malli vanhempainillan järjestämiseen

Suomen Vanhempainliiton ja Unicefin yhteistyönä syntyneen diaesityksen pohjalta voi pitää vanhempainillan, jossa käydään läpi suomalaiseen kouluun, valmistavaan opetukseen sekä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyviä teemoja yhdessä vanhempien kanssa. Esitys on suunnattu valmistavan luokan vanhempainiltaan. Diasetin sisältämiä teemoja voi käsitellä keskusteluissa myös yksittäisten vanhempien kanssa.

Esityksessä on yhteensä 14 diaa. Diojen muistiinpano-osioissa on lisätietoa ja vinkkejä siitä, miten teemaa voi avata vanhemmille.

Dioja voi käyttää vapaasti ja muokata omaan tarpeeseen sopivaksi. Kaikkia diojen teemoja ei välttämättä ehdi käsitellä yhdessä vanhempainillassa, joten niistä voi valita osan tai käsitellä teemoja useammassa tapaamisessa. Vanhempainiltaa suunnitellessa vanhemmilta voi tiedustella myös etukäteen, mitä asioita he toivovat käsiteltävän.

Parhaimmillaan vanhempainilta on keskusteleva, vuorovaikutteinen ja vanhempia osallistava. Vanhempainillan tavoitteena on myös, että vanhemmat tutustuvat toisiinsa ja saavat vertaistukea toisiltaan. Samalla opettajalle tarjoutuu mahdollisuus kuulla vanhempien ajatuksia, huolenaiheita ja toiveita, vaikka tulkkia apuna käyttäen.

Diaesitys on suomenkielinen ja voit ladata sen tästä:

Diaesityspohja valmistavan luokan vanhempainiltaan

Vanhempainillan tukena voi käyttää myös Koulu alkaa – tervetuloa! -opasta. Opas löytyy jo usealle kielelle käännettynä, myös ukrainaksi. Oppaan voi tulostaa ja jakaa vanhemmille vanhempainillassa.


Lisämateriaalia

Tukimateriaalia vanhemmille:
Suomessa tarjottavat peruspalvelut lapsille

Sotaa paenneiden lasten huoltajille suunnatun tukimateriaalin avulla voi kertoa, millaisia peruspalveluja Suomessa on lapsille tarjolla ja miten palvelujen piiriin pääsee. Materiaali on suomeksi ja ukrainaksi.

Lataa tukimateriaali suomeksi:

Lapsille tarjottavat peruspalvelut Suomessa

Lataa tukimateriaali ukrainaksi:

Основні послуги, які надаються дітям у Фінляндії

Tukimateriaalia lapsille:
lapsen oikeudet ja koulun aikuisten tuki

Lapsille suunnattu kaksisivuinen materiaali kertoo lapsen oikeuksista, koulun aikuisten tarjoamasta tuesta ja neuvoo, miten tukea haetaan. Materiaali on suomeksi ja ukrainaksi.

Lataa tukimateriaali suomeksi:

Lapsen oikeudet ja aikuisten tuki

Lataa tukimateriaali ukrainaksi:

Права дитини

Tukimateriaalia vanhempainyhdistyksille:
Miten vanhempainyhdistys voi tukea Ukrainasta paenneita perheitä?

Vanhempainliiton artikkeliin on koottu vanhempainyhdistyksille suunnattuja vinkkejä Ukrainasta paenneiden perheiden tukemiseen.

Tutustu artikkeliin