Johtokunnan kokoukset ja päätöstiedotteet

Suomen Vanhempainliiton johtokunta kokoontuu vuosittain noin 6-8 kertaa. Tältä sivulta löydät johtokunnan kokousaikataulun sekä jo pidettyjen kokousten päätöstiedotteet.

Johtokunnan seuraavat kokoukset

 • 8.10.2022
 • 19.11.2022 liittokokouksen yhteydessä
 • 10.12.2022

Johtokunnan kokousten päätöstiedotteet

Kokous 5/2022 lauantaina 27.8.2022 järjestettiin etäyhteyksien avulla. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

 • Keskusteltiin ja päätettiin Liiton eduskuntavaalivaikuttamisen tavoitteista ja niiden julkaisemisesta.
 • Päätettiin sunnuntaina 20.11.2022 pidettävän liittokokouksen järjestämistavasta. Liittokokous pidetään lähikokouksena Allianssi-talolla Pasilassa.
 • Päätettiin jäsenjärjestöavustuksen myöntämisen kriteereistä kuntakohtaisille yhdistyksille vuodelle 2023 ja merkittiin tiedoksi kuntakohtaisten yhdistysten toiminnan laatutavoitteet.
 • Merkittiin tiedoksi STEA:n yleisavustuksen käytön seuranta ja tilanne, keskusteltiin liiton talous- ja avustusten käytön tilanteesta ja merkittiin tiedoksi talousseuranta 31.7.2022.
 • Hyväksyttiin uusia jäseniä sekä myönnettiin kunniakirjoja.
 • Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen tehdyt lausunnot, kannanotot ja esiintymiset mediassa.

 

Kokous 3/2022 lauantaina 14.5.2022 järjestettiin etäyhteyksien avulla. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

 • Merkittiin tiedoksi lähipiiriliite, talousseuranta 30.4.2022 ja toimintasuunnitelman seuranta alkuvuoden ajalta.
 • Keskusteltiin Liiton eduskuntavaalivaikuttamisen tavoitteista.
 • Päätettiin kutsua liittokokous koolle Helsinkiin tai muualle pääkaupunkiseudulle sunnuntaina 20.11.2022.
 • Nimettiin vaalitoimikunta valmistelemaan seuraavan toimintakauden luottamushenkilövalintoja.
 • Hyväksyttiin uusia jäseniä sekä myönnettiin kunniakirjoja.
 • Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen tehdyt lausunnot, kannanotot ja esiintymiset mediassa.