Johtokunnan kokoukset ja päätöstiedotteet

Suomen Vanhempainliiton johtokunta kokoontuu vuosittain noin 6-8 kertaa.

Johtokunnan kokousten päätöstiedotteet

Kokous 6/2022 lauantaina 8.10.2022 järjestettiin etäyhteyksien avulla. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

 • Keskusteltiin ja päätettiin hyväksyä liittokokousasiakirjat lähetettäväksi jäsenyhdistyksille.
 • Keskusteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi liittokokoukselle. Päätettiin esittää liittokokoukselle, että jäseniltä ei peritä jäsenmaksua vuonna 2023. Päätettiin esittää liittokokoukselle, että johtokunnan jäsenille ei makseta palkkiota vuonna 2023 ja että tilintarkastajille maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaan.
 • Päätettiin esittää liittokokoukselle tilintarkastajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2023 Tilintarkastusrengas Oy:tä.
 • Keskusteltiin varhaiskasvatukseen liittyvästä eduskuntavaalitavoitteesta. Päätettiin hyväksyä ja julkaista esityksen mukainen varhaiskasvatukseen liittyvä vaalitavoite.
 • Keskusteltiin talousseurantatiedon pohjalta liiton talous- ja avustusten käytön tilanteesta. Merkittiin tiedoksi talousseuranta 30.9.2022.
 • Merkittiin tiedoksi lähipiiriliite sekä edellisen kokouksen jälkeen tehdyt merkittävät kannanotot, lausunnot ja esiintymiset mediassa.
 • Hyväksyttiin uusia jäseniä.

 

Kokous 5/2022 lauantaina 27.8.2022 järjestettiin etäyhteyksien avulla. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

 • Keskusteltiin ja päätettiin Liiton eduskuntavaalivaikuttamisen tavoitteista ja niiden julkaisemisesta.
 • Päätettiin sunnuntaina 20.11.2022 pidettävän liittokokouksen järjestämistavasta. Liittokokous pidetään lähikokouksena Allianssi-talolla Pasilassa.
 • Päätettiin jäsenjärjestöavustuksen myöntämisen kriteereistä kuntakohtaisille yhdistyksille vuodelle 2023 ja merkittiin tiedoksi kuntakohtaisten yhdistysten toiminnan laatutavoitteet.
 • Merkittiin tiedoksi STEA:n yleisavustuksen käytön seuranta ja tilanne, keskusteltiin liiton talous- ja avustusten käytön tilanteesta ja merkittiin tiedoksi talousseuranta 31.7.2022.
 • Hyväksyttiin uusia jäseniä sekä myönnettiin kunniakirjoja.
 • Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen tehdyt lausunnot, kannanotot ja esiintymiset mediassa.

 

Kokous 3/2022 lauantaina 14.5.2022 järjestettiin etäyhteyksien avulla. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

 • Merkittiin tiedoksi lähipiiriliite, talousseuranta 30.4.2022 ja toimintasuunnitelman seuranta alkuvuoden ajalta.
 • Keskusteltiin Liiton eduskuntavaalivaikuttamisen tavoitteista.
 • Päätettiin kutsua liittokokous koolle Helsinkiin tai muualle pääkaupunkiseudulle sunnuntaina 20.11.2022.
 • Nimettiin vaalitoimikunta valmistelemaan seuraavan toimintakauden luottamushenkilövalintoja.
 • Hyväksyttiin uusia jäseniä sekä myönnettiin kunniakirjoja.
 • Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen tehdyt lausunnot, kannanotot ja esiintymiset mediassa.