Toiminnan suuntaviivat

Suomen Vanhempainliiton toiminnan suuntaviivat perustuvat liiton arvoihin, strategiaan ja sääntöihin. Työmme nojaa myös vahvasti lainsäädäntöön.

Kotien kanssa tehtävästä yhteistyöstä on säädetty mm. varhaiskasvatus– ja perusopetuslaissa sekä varhaiskasvatuksen ja opetussuunnitelmien perusteissa. Toiselle asteelle ulottuva työmme nojaa lukiolakiin sekä lakiin ammatillisesta koulutuksesta.

Suomen Vanhempainliiton arvot

  • Liitto on yhteisöllinen kumppani. Välitämme, innostamme ja osallistamme.
  • Liitto on yhdenvertainen. Nojaamme moninaisuuteen ja pidämme kiinni tasaarvosta.
  • Liitto on arjen asiantuntija. Puolustamme rohkeasti lasten etua ja toimimme perheiden parhaaksi.
  • Liitto on ratkaisija. Katsomme eteenpäin, käymme dialogia ja rakennamme vastuullisesti uutta.

Tutustu Suomen Vanhempainliiton strategiaan

Täältä löydät Vanhempainliiton säännöt

Vanhempainliiton toiminnan suuntaviivat nojaavat myös perheystävällisiin käytäntöihin, joista saimme tunnustuksen vuonna 2017.

 

Vanhempainliiton toiminnan suuntaviivat nojaavat myös liiton laatimiin työhyvinvointia ja hyvää toimintakulttuuria tukeviin menetelmiin, kuten perheystävällisiin käytänteisiin.

Tietosuoja- ja saavutettavuusselosteet

Yleishyödyllisenä, julkisin varoin toimivana järjestönä sekä yhdenvertaisuuden puolestapuhujana Suomen Vanhempainliiton tulee edistää saavutettavan tiedon jakamista. Haluamme kaikin tavoin huolehtia myös siitä, että noudatamme voimassa olevia tietosuoja-asetuksia.

Löydät saavutettavuusselosteemme täältä

Tiedon suojaamiseksi ja huolellisen tietojen käsittelyn takaamiseksi, noudatamme Suomen Vanhempainliitossa tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa, mikä ohjaa päivittäistä toimintaamme ja varmistaa osaltaan nykyaikaisen toimintakulttuurin tiedon hallinnassa.

Löydät alla olevasta linkistä lisätietoa ylläpitämistämme rekistereistä sekä evästekäytänteistämme.

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet