Tervetuloa toiselle asteelle!

Opas peruskoulunsa päättävän nuoren vanhemmalle

Peruskoulu on takana ja nuoresi on siirtymässä toiselle asteelle. Se on iso askel nuoren ja koko perheen elämässä. Opiskelu toisella asteella on paljon peruskoulua itsenäisempää ja tärkeä vaihe jatko-opintojen ja urapolun näkökulmasta.

Toiselle asteelle siirryttäessä nuorten koulutuspolut eriytyvät ja he astuvat uudenlaiseen opiskeluympäristöön. Se voi jännittää nuorta ja ehkä myös sinua vanhempana. Toisen asteen opintoihin siirtyminen tarkoittaa nuorelle myös ensiaskeleita kohti aikuisuutta. Opintojen aikana nuori ottaa enemmän vastuuta opiskelustaan, mutta tarvitsee edelleen vanhemman tukea ja kannustusta. On tärkeää jutella nuoren kanssa opintoihin liittyvistä asioista, vaikka hän on jo itsenäistyvä nuori.

Toivomme, että saat tästä oppaasta tukea ja apua nuoresi toiselle asteelle siirtymiseen ja siihen liittyviin pohdintoihin!

Sisällysluettelo

  1. Vanhemmalle
  2. Toiselle asteelle hakeminen
  3. Toisen asteen koulutukset: lukio ja ammatillinen oppilaitos
  4. Opiskelutoverit ja oppilaitosyhteistyö ovat tärkeitä
  5. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä tarvitaan toisella asteella
  6. Toinen aste muuttaa opiskelua – itsenäistyvä nuori tarvitsee tukeasi
  7. Toisella asteella pohditaan jatko-opintoja ja työelämään siirtymistä
  8. Terveelliset elämäntavat ja arkirytmi
  9. Teini-ikäisestä itsenäiseksi ja täysi-ikäiseksi

Lataa Tervetuloa toiselle asteelle -opas tästä (fin, pdf)

Huom. Sähköiseen oppaaseen on tehty pieniä päivityksiä elokuussa 2022. Painettuun oppaaseen päivityksiä ei toistaiseksi voida tehdä. Löydät päivitetyn tekstin tämän sivun alareunasta.

Sarjaan kuuluvat myös:

Tervetuloa yläkouluun!

Koulu alkaa, tervetuloa!

Päiväkoti alkaa, tervetuloa!

Sarjan ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola.


Opasta on päivitetty vuonna 2022 seuraavasti:

Sivu 4)
Peruskoulun jälkeen, ennen toisen asteen opintoja, on mahdollista hakea tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA). TUVA-koulutuksen tavoitteena on tukea toisen asteen opinnoissa tarvittavien oppimisvalmiuksien saavuttamista sekä tarjota ohjauksellista tukea toisen asteen opintoihin siirtymiseen. TUVA-koulutuksessa on myös mahdollista korottaa perusopetuksen arvosanoja sekä suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Tuva-koulutus on maksimissaan vuoden mittainen.

Sivu 9)
Oppivelvollisuuden laajennettua 18 ikävuoteen toisen asteen koulutuksesta tuli maksutonta kaikille opiskelijoille. Oppivelvollisuuden laajentuessa 18 ikävuoteen toisen asteen koulutuksesta tulee maksutonta kaikille opiskelijoille. Toisen asteen maksuttomuus tarkoittaa, että opetuksen lisäksi oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, ylioppilastutkintoon liittyvät maksut ja vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ovat opiskelijoille maksuttomia. Kouluruokailu on jo nyt maksutonta kaikille toisen asteen opiskelijoille. Maksuttomuus vaikuttaa myös opintojen aikaisiin taloudellisiin tukiin. Tukiasioissa nuori voi pyytää apua oppilaitoksen kuraattorilta tai lukio-/opintosihteeriltä.

Oppivelvollisuuden myötä vanhemmilla on velvollisuus huolehtia oppivelvollisuuden täyttämisestä. Oppivelvollisuus katsotaan täytetyksi, kun nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen opinnot.

Päivitykset näkyvät sähköisesti ladattavissa oppaissa. Jakaessasi oppaan painettua versiota, voit tulostaa oppaan mukaan tämän päivitystiedon.