Tasa-arvoisen koulutuksen viestikapula Vanhempainliitolle

Suomen Vanhempainliitto otti tänään 7.11. vastaan tasa-arvoisen koulutuksen viestikapulan Erilaisten oppijoiden liitolta. Tasa-arvoisen koulutuksen turvaaminen on Vanhempainliitolle tärkeä tavoite.

Perusopetuksen lisäksi Vanhempainliitto vaatii maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille.

– Julkisten palvelujen perusrahoituksesta on Suomessa pidettävä niin hyvää huolta, että jokainen lapsi saa hyvää koulutusta varhaiskasvatuksesta lähtien asuinpaikastaan riippumatta, toteaa Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Koulu ja opetus ovat jo uhkaavasti vanhempien kukkarolla. Vanhemmat osallistuvat entistä enemmän leirikoulujen, oppimateriaalien ja muiden opetukseen sisältyvän toiminnan kustantamiseen. Vanhemmilta pyydetään tukea mm. oppikirjojen tai esimerkiksi digilaitteiden hankintaan.

Vanhempainliitto toivoo, että varainhankinnan sijaan vanhemmat ymmärretään ottaa entistä aktiivisemmin mukaan koulutusta, opetusta ja kasvatusta koskevaan arvokeskusteluun sekä yhteisöllisen kulttuurin ja kouluhyvinvoinnin kehittämiseen (Vanhempien Barometri 2018).

Opetusalan ammattijärjestö OAJ laittoi tasa-arvoisen koulutuksen viestikapulan liikkeelle keväällä 2016 edistääkseen keskustelua koulutuksen tasa-arvosta. OAJ haluaa kampanjalla muistuttaa, ettei kasvatus- ja koulutuspalveluiden laatu saa riippua perheen asuinpaikasta tai kielestä eikä sosioekonomisesta tai -kulttuurisesta taustasta. Tähän mennessä tasa-arvon viestikapulaa ovat kuljettaneet Kuntaliitto, Seta, Syl ja Samok, Moniheli, Stadin osaamiskeskus, Securitas ja Erilaisten oppijoiden liitto.

Lue OAJ:n uutinen