Lapsiystävällinen Eurooppa

Lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen vaaliohjelma

Euroopan unionin tulee edistää lasten oikeuksia ja hyvinvointia niin unionin rajojen sisä- kuin ulkopuolella.

Seuraavalla viisivuotiskaudella EU:n on otettava selkeitä askelia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi, päätösten lapsivaikutusten arvioimiseksi, turvallisen perhe-elämän edellytysten luomiseksi ja perheväkivallan ehkäisemiseksi sekä muuttoliikkeen mukana kulkevien ja EU:sta turvapaikkaa hakevien lasten suojelemiseksi.

1. Suositus
Tuomme esille Suomen esimerkkiä lapsiin investoimisen hyödyistä.

2. Suositus
EU sitoutuu vähentämään lapsiperheköyhyyttä ja seuraa tavoitteen toteutumista.

3. Suositus
Lapsitakuun toteutuminen varmistetaan ja laajennetaan koskemaan kaikkia lapsia.

4. Suositus
Lapsivaikutusten arvioinnilla ja lapsibudjetoinnilla teemme lapset näkyväksi päätöksenteossa.

5. Suositus
Varmistamme EU:sta turvapaikkaa hakevien lasten erityissuojelun ja paremman oikeusturvan.

6. Suositus
Lasten suojeleminen muuttoliikkeessä vaatii yhtenäistä maahanmuuttopolitiikkaa.

7. Suositus
EU sitoutuu luomaan turvallisen perhe-elämän edellytyksiä ja ehkäisemään perheväkivaltaa.

8. Suositus
EU:n rahoituskehyksessä vahvistetaan lasten hyvinvointia ja lapsibudjetointi otetaan käyttöön.

Lue alla olevasta linkistä lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen EU-vaaliohjelma.

Lapsiystävällinen Eurooppa