Päiväkoti alkaa, tervetuloa! – Uusi opas vanhemmille

Päiväkodin aloitus tuo tullessaan paljon uutta erityisesti lapselle, mutta se muuttaa samalla koko perheen arkea. Miten muutokseen voisi valmistautua ja mitä vanhempien olisi hyvä tietää?

Suomen Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan yhteistyössä laatima opas kertoo päiväkodin aloitukseen liittyvistä käytännön asioista, mutta lyhyesti myös lainsäädännöstä ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista.

Päiväkodin henkilöstön rooli korostuu uuden perheen aloittaessa varhaiskasvatusta. Alussa on tärkeä käydä läpi päiväkodin ja lapsiryhmän tavoitteita ja tapoja. Hyvään kodin ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön kannattaa pyrkiä heti ensitapaamisesta lähtien. Toimiva yhteistyö on hyvä perusta onnistuneelle varhaiskasvatuspolulle ja sillä tuetaan lapsen kasvua, viihtymistä, oppimista ja turvallisuutta päiväkodissa. Myönteinen suhtautuminen päiväkodin aloittamiseen, auttaa lapsen hyvään alkuun.

Päiväkoti alkaa, tervetuloa! -opas on toistaiseksi saatavissa ainoastaan verkkojulkaisuna. Painettu opas ilmestyy myöhemmin syksyllä loka-marraskuussa.

Julkaisusarjaan kuuluvat myös aiemmin ilmestyneet oppaat Koulu alkaa, tervetuloa! ja Tervetuloa yläkouluun!

Tulossa uusi Päiväkotibarometri

Järjestöjen yhteinen Päiväkotibarometri, jossa kartoitetaan ensimmäistä kertaa varhaiskasvatusikäisten lasten vanhempien mielipiteitä lastensa varhaiskasvatuksesta, avautuu vastattavaksi syyskuun aikana. Järjestöt ovat tehneet aikaisemmin yhteistyössä Vanhempien barometria peruskouluikäisten lasten vanhemmille.

Aineistolinkit ja lisätietoja:

Päiväkoti alkaa, tervetuloa!

Suomen Vanhempainliitto

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes puh. 040 553 0981

Varhaiskasvatuksen asiantuntija Merja Korhonen puh. 044 341 4064

Dagis börjar – Välkommen!

Förbundet Hem och Skola

Toiminnanjohtaja Micaela Romantschuk puh. 050 336 20 16