Ihmisten väliset konfliktit on soviteltavissa

Juhani Ala-Kurikka

Kirjoittaja työskentelee suunnittelijana Helsingin sovittelutoiminnassa.

 


 

Sovittelussa pyritään ratkaisemaan riitoja ja rikoksia tavalla, joka rakentaa rauhallisempaa tulevaisuutta. Ihmisten välisessä kanssakäymisessä syntyy aina konflikteja, mutta osapuolet eivät välttämättä itse löydä niihin ratkaisua. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu voi tarjota näissä tapauksissa apua.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakisääteinen palvelu, joka on kaikille osapuolille vapaaehtoista, luottamuksellista, maksutonta ja puolueetonta.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakisääteinen palvelu, joka on kaikille osapuolille vapaaehtoista, luottamuksellista, maksutonta ja puolueetonta.

Kuka tahansa voi tehdä aloitteen sovittelusta ja sen jälkeen paikallinen sovittelutoimisto selvittää asian soveltuvuutta sovitteluun ja järjestää tapaamiset. Kunkin osapuolen kanssa voidaan pitää erillistapaamisia, mikäli se on tarpeen, mutta lopullisena tavoitteena on osapuolten kohtaaminen sovittelussa. Tapaamisiin tulee osapuolten lisäksi mukaan kaksi sovittelijaa, jotka auttavat saavuttamaan asiassa sovinnon ja kirjaavat asiasta sopimuksen, mikäli sopu syntyy. Tärkeintä sovittelussa on aina osapuolten etu ja sovittelussa edetään heidän tahtiinsa.

Mahdollisuus kohtaamiseen

Kouluissa, päiväkodeissa ja vanhempainyhdistyksissä tapahtuneet konfliktit ovat usein haastavia kaikkien kannalta, koska omaan lapseen ja lapsen ympäristöön liittyvät asiat nostavat aina tunteita esiin. Vanhemmat haluavat lapsensa parasta ja pyrkivät puolustamaan lastaan vääryyksiltä. Tällaiset tunnepitoiset riidat laajenevat helposti ja voivat johtaa pitkäkestoiseen ongelmaan.

Puolueettomassa tilassa ja puolueettomien sovittelijoiden avulla tilanne saadaan kuitenkin usein ratkaistua. Sovittelussa lähdetään liikkeelle kaikkien osapuolten tarinan kuulemisesta. Jokainen saa kertoa mitä hänen mukaansa on tapahtunut ja mitä tapahtuma on hänelle aiheuttanut. Tällä tavalla kumpikin tulee kuulluksi ja keskinäinen ymmärrys lisääntyy.  Ymmärryksen lisääntyminen ja toisen ihmisen kohtaaminen luovat empatiaa ja harmaan sävyt alkavat erottautua ennen mustavalkoisesta maailmasta.

Tapaamisen pitäminen puolueettomassa ympäristössä puolestaan edesauttaa ennakkoluuloista ja valta-asetelmista luopumista. Paikan puolueettomuus korostuu asioissa, joissa joku osapuolista on koulun henkilökuntaa. Tällöin koulussa pidettävät tapaamiset ovat hänen kotikentällään ja muut tulevat hänen luokseen, kun taas sovittelussa tapaaminen tapahtuu paikassa, jossa kaikki ovat samanarvoisia eikä titteleillä ole merkitystä. Jokainen kohdataan omana itsenään ja alakynnessä olevia tuetaan, jotta kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Mitä oikeastaan voi sovitella?

Yksityishenkilö, koulu tai yhdistys voi lähestyä sovittelutoimistoa lähes millaisissa riita-asioissa tahansa. Asian pitää vain olla taloudellisesti vähäinen, ainakin toisen osapuolen pitää olla yksityishenkilö ja teko ei saa olla lähisuhdeväkivaltaa. Poliisilta tai syyttäjältä tulleissa rikosasioiden sovittelualoitteissa tällaisia rajoituksia ei ole, mutta jokainen tapaus kuitenkin harkitaan erikseen ja joskus asia ei sovellu sovitteluun esimerkiksi teon vakavuuden takia.

Hyviä esimerkkejä sovitelluista asioista ovat oppilaiden, vanhempien sekä koulun ja vanhempien väliset riidat ja rikokset. Tyypillinen soviteltava asia on kahden osapuolen välinen rikos, mutta olemme käsitelleet myös monen oppilaan välisiä riitatilanteita, jotka ovat saattaneet jatkua jo vuosikausia.

Oman sovittelu-urani antoisimpia hetkiä ovat olleet ne, kun vuosia jatkuneen koulukiusaamisen jälkeen saamme nuoret ja heidän vanhempansa saman pöydän ääreen.

Oman sovittelu-urani antoisimpia hetkiä ovat olleet ne, kun vuosia jatkuneen koulukiusaamisen jälkeen saamme nuoret ja heidän vanhempansa saman pöydän ääreen. Vanhemmilla on näissä tilanteissa usein tunteet pinnassa, mutta tilanne rauhoittuu, kun he näkevät, että tilanne on lapselle turvallinen ja nuoret osaavat keskustella tapahtuneesta sekä sen taustoista.

Usein pelätään, että kiusattu jää sovittelussa jalkoihin, mutta sovittelijoiden tehtävänä on tasapainottaa tilannetta ja pitää huolta siitä, ettei kiusaamista väheksytä vaan siitä otetaan vastuu. Vastuun kantaminen ikävistä teoista ei ole helppoa tai mukavaa, mutta välttämätöntä muutoksen aikaan saamiseksi. Tämän muutoksen tukemisessa vanhemmat ovat avainasemassa, mutta hekin saattavat tarvita siinä apua. Tällöin sovittelutoimisto antaa tietoa erilaisista palveluista, joista voi olla hyötyä. Sovittelussa ketään ei jätetä oman onnensa nojaan tai yksin ongelmien kanssa.

 

Konfliktit usein myös aikuisten välisiä

Päiväkoti- ja koulumaailman konfliktit eivät kuitenkaan ole vain kiusaamista tai lasten välisiä asioita. Lähes yhtä usein kyse on vanhempien välisestä kiistasta tai ammattikasvattajien ja vanhempien välisestä tilanteesta. Monesti näissä tapauksissa on näennäisesti kyse lapsesta ja hänen edustaan, mutta taustalla on valitettavan usein aikuisten kykenemättömyys kommunikoida keskenään. Koulut eivät anna tarpeeksi tietoa vanhemmille, vanhemmat ymmärtävät väärin koululta tulleen viestin, lastaan puolustava vanhempi käyttäytyy hyökkäävästi koulua tai toista vanhempaa kohtaan, erilaiset näkemykset lasten edusta johtavat riitaan ja niin edelleen. Syitä riitoihin on lukemattomia, mutta yleensä syynä on ongelmat kommunikaatiossa ja valitettavan usein se johtaa tilanteen kärjistymiseen. Ovatpa nämä tilanteet joskus päätyneet rikokseenkin asti.

Ratkaisemattomien riitojen osalta keskustelu on paras väline tilanteen helpottamiseksi, mutta valitettavasti se ei aina onnistu ilman ulkopuolista apua. Tällöin sovittelutoimistosta voi hakea apua ja, mikäli kaikki osapuolet ovat halukkaita, järjestetään asian osalta yksi tai useampi tapaaminen. Sovittelijoiden avustamassa kohtaamisessa todennäköisyys väärinymmärryksille on pienempi ja osapuolten motiivit aukeavat paremmin.

Parasta olisi, jos apua haettaisiin ennen kuin tilanne kärjistyy.

Sovittelu sopii lähes kaikkiin konflikteihin ja luettelo sovitelluista asioista kattaa lähes kaiken maan ja taivaan väliltä. Soviteltu on muun muassa väkivaltaa, petoksia, kunnianloukkauksia, vainoamista, vahingontekoja ja naapuruusriitoja. Parasta olisi, jos apua haettaisiin ennen kuin tilanne kärjistyy. Jos sinä tai lapsesi kohtaatte ratkaisemattomia ristiriitoja, joiden ratkaisuun kaipaatte ulkopuolista apua, voitte kääntyä paikallisen sovittelutoimiston puoleen.

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto
25.5.2022

Rakennetaan yhdessä tukea ja turvaa

Omassa lapsuudessani ei vielä ymmärretty kaverisuhteiden tukemisen merkitystä lasten hyvinvoinnille. Siksi toivoin, että omat lapseni saisivat kokea erilaisen lapsuuden. Kaikki lapset ansaitsevat kavereita sekä onnellisen ja turvallisen lapsuuden, ja lähiympäristön aikuiset ovat juuri niitä, jotka voivat olla tukena tässä.

Blogi Vanhempainliitto
31.8.2022

On aika luoda toimintamallit koulujen sisäilmatilanteisiin 

Sisäilmaoireet ovat monimuotoisia ja epätarkkoja, talojen ja ihmisten diagnostiikassa on vielä kehitettävää. Mistä edes aina tiedämme, liittyvätkö oireet sisäilmaan? Epämääräisyys tekee sisäilmaoireilevan lapsen tilanteesta hyvin haastavan. Niin haastavan, ettei sen pariin saa lasta, vanhempaa eikä koulun henkilökuntaa jättää yksin.