Järjestötyötä suurella sydämellä

Sanni Voipio

Kirjoittaja on yhteiskunnallisen muutoksen opiskelija, joka toimi Suomen Vanhempainliitossa harjoittelijana syksyllä 2022.


Lähes kolme kuukautta sitten istuin ensimmäisenä harjoittelupäivänäni ensimmäisessä palaverissani. Kun palaverin jälkeen lähdin toimistolta kotiin, oloni oli jokseenkin pöllämystynyt. Vastaanotto Vanhempainliitossa oli ollut lämmin, mutta tuntui siltä, etten ymmärtänyt mistään mitään.

En osannut jälkikäteen edes kertoa, mitä asioita kyseisessä palaverissa oli käsitelty. Hiukan pelonsekaisin tuntein mietin kolmea tulevaa kuukautta ja sitä, miten tulisin pärjäämään itselleni ennestään lähes tuntemattomassa järjestömaailmassa.

Minuun on luotettu ja olen tullut kuulluksi ja kohdatuksi.

Kun kuulin Vanhempainliitosta ensimmäistä kertaa, tiesin heti, että sinne haluan harjoitteluun. Lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvä työ on aina merkityksellistä, ja Vanhempainliiton toiminnan keskittyminen kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön tuntui konkreettiselta ja mielenkiintoiselta lähestymistavalta lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisen ja lisäämisen kannalta. Tietoni Vanhempainliiton toiminnasta oli siis hyvin suurpiirteistä, mutta odotukset harjoittelua kohtaan olivat sitäkin suuremmat. Enkä todellakaan voi sanoa pettyneeni. Päinvastoin – Vanhempainliitto on ollut harjoittelupaikkana kaikkea sitä, mitä ylipäätään voi harjoittelupaikalta toivoa.

Nyt kolme kuukautta myöhemmin tuntuu kummalliselta ajatella sitä, kuinka hukassa olin harjoittelun ensimmäisinä päivinä. Kuin huomaamatta ihmiset kävivät tutuiksi ja palavereissa käsitellyt asiat alkoivat olla arkipäivää. Yhteistyökumppanit hahmottuivat ja termit kuten ”toimintasuunnitelma”, ”vaalitavoitteet” ja ”liittokokous” alkoivat konkretisoitua. Sain olla lähemmin mukana Vanhempainliiton hankkeissa, tutustua järjestöviestintään sekä yleisesti siihen, kuinka Vanhempainliitto järjestönä toimii.

Kaikkein suurimman vaikutuksen minuun on harjoitteluaikanani tehnyt se, kuinka suurella sydämellä Vanhempainliiton työntekijät suhtautuvat tekemäänsä työhön.

Päällimmäisenä tunteena tästä harjoittelusta on jäänyt kiitollisuus. Kiitollisuus siitä, kuinka minut otettiin vastaan juuri sellaisena kuin olen. Minuun on luotettu ja olen tullut kuulluksi ja kohdatuksi. Kiitollisuuteni ei kuitenkaan rajoitu pelkästään omaan kokemukseeni harjoittelijana. Näin vanhempana olen äärettömän kiitollisena seurannut sitä, millaista työtä Vanhempainliitossa tehdään, jotta minunkin lapsillani tulisi olemaan entistä toimivampi ja turvallisempi matka aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Kaikkein suurimman vaikutuksen minuun on harjoitteluaikanani tehnyt se, kuinka suurella sydämellä Vanhempainliiton työntekijät suhtautuvat tekemäänsä työhön. On upeaa nähdä, miten sellainen määrä asiantuntijuutta ja ammattitaitoa käytetään antaumuksella johonkin näin tärkeään. Työtä tehdään aidosti perheiden ja erityisesti lasten hyvinvointi edellä. Se, että jokainen perhe ja jokainen lapsi ovat erilaisia, pidetään jatkuvasti mielessä kaiken Vanhempainliiton tekemän työn taustalla. Se jos mikä on vaikuttavaa.

On ihmeellistä, kuinka kolmessa kuukaudessa ehtii kiintyä ihmisiin, paikkoihin ja toimintatapoihin. Haikein mielin kiitän Vanhempainliittoa tästä harjoittelusta ja kaikesta tekemästänne työstä. Sille työlle ja sille lämmölle, jolla kohtaatte ihmisiä, on tarvetta tässä maailmassa.

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto
12.1.2023

Lasten osallisuus lisää aikuisten ymmärrystä

Lasten ja nuorten osallisuuden merkitys on ollut pinnalla pitkään. Vaikka aiheen tärkeys tunnistetaan ja sen perään kuulutetaan, eivät puheet aina toteudu käytännössä. Miten voisimme tuoda lasten ja nuorten äänet kuuluviin heitä koskevissa keskusteluissa ja mitä hyötyä siitä on meille kaikille?

Kirjoittaja Elina Johansson
Blogi Vanhempainliitto
3.2.2020

Sivusta seuraaminen ei kuulu vahvuuksiini

Kirjoittaja Elina Johansson kannustaa kaikkia osallistumaan vanhempaintoimintaan. Se voimaannuttaa ja inspiroi, tarjoaa vertaisryhmän ja foorumin vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, osallistujan omien intressien ja voimavarojen mukaan.