Koulu alkaa – Aikuinen, tarkista asenteesi!  

Saija Ohtonen-Jones

Kirjoittaja on Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja


Julkaisimme tällä viikolla tärkeiden yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteisen kannanoton Yhteistyöllä uuteen lukuvuoteen. Kannanotossa toivomme käynnistyvään lukuvuoteen rakentavaa koulua, oppimista sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevaa keskustelua sekä kannustamme kaikkia lasten parissa toimivia aikuisia toimimaan lapsille ja nuorille hyvänä esimerkkinä arvostavasta ja toisia kunnioittavasta keskustelusta.  

Olen yhteisestä julkilausumastamme suunnattoman iloinen. Se on konkreettinen osoitus siitä, miten koulua ajoittain eri näkökulmasta katsovat organisaatiot voivat tulla yhteen ja nähdä tärkeimmän – sen, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus juuri hänen oppimistaan, kehitystään ja hyvinvointiaan tukevaan koulupolkuun ja siihen, että hänen elämänsä aikuiset toimivat hyvässä yhteistyössä.  

Mistä lapsen hyvä koulupolku sitten muodostuu? Siitä, että jokainen lapsi ja nuori tulee nähdyksi ja häntä arvostetaan omana itsenään. Ketään, kuten Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, ei saa syrjiä esimerkiksi ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, varallisuuden tai vammaisuuden perusteella. Lasta ei myöskään saa syrjiä hänen vanhempiensa, tai muiden huoltajiensa ominaisuuksien perusteella.  

Ilmaise selvästi, että et hyväksy minkäänlaista syrjintää tai rasismia. Tee se lasten ja nuorten vuoksi, jotta he saavat kasvaa turvallisessa ja syrjimättömässä ympäristössä.

Lapselle vahingollisia ovat myös laajemman ympäristön syrjivät asenteet tai syrjivä keskustelu. Syrjivät ja loukkaavat puheet tavoittavat lapset ja nuoret eri kanavissa. Miten samaan aikaan vakuuttaa lapsi ja nuori omasta arvostaan, kun yhteiskunnan tärkeimmissä tehtävissä ja julkisuudessa toimivat aikuiset puhuvat osasta ihmisistä epäkunnioittavasti ja vähätellen.   

Aikuinen, tarkistathan nyt uuden kouluvuoden alkaessa asenteesi ja anna tämän näkyä niin puheissa kuin teoissa. Ilmaise selvästi, että et hyväksy minkäänlaista syrjintää tai rasismia. Tee se lasten ja nuorten vuoksi, jotta he saavat kasvaa turvallisessa ja syrjimättömässä ympäristössä. Tämä on heidän hyvinvointinsa sekä hyvän opinpolun perusta.  

Mitä muuta lapsen hyvä koulupolku pitää sisällään? Sen, että lapsi saa opiskella sopivan kokoisessa ryhmässä, jossa pätevällä opettajalla on aikaa kohdata ja vastata yksilöllisiin oppimisen tarpeisiin. Lisäksi lapsen pitää saada konkreettisesti se tuki, mitä hän oppiakseen, kehittyäkseen ja hyvinvointinsa tueksi kaipaa. Myös kodin kanssa tehtävään yhteistyöhön lapsen oppimisen tukemiseksi pitää opettajalla olla riittävästi aikaa. Muistathan myös vanhempana olla kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä ja pitää yhteyttä opettajaan, jotta voitte sopia, miten yhdessä parhaiten tukea lasta koulunkäynnissä.   

Yllä mainittu vaatii toteutukseen vakaata ja riittävää perusrahoitusta sekä toimia siihen, että päteviä opettajia riittää jokaiseen luokkaan.   

Lasten hyvän ja turvallisen kasvun edellytysten turvaaminen on tärkeintä, mitä voimme aikuisina tehdä.

Tässäpä siis vinkki uudelle hallitukselle tulevaan budjettiriiheen sen lisäksi, että hallituksen keskustelukulttuuria ja asenteita on syytä vakavasti tarkistaa. Vahvistakaa koulutuksen perusrahoitusta aidosti. Hallitusohjelman kirjaus perusopetuksen vahvistamisesta 50 miljoonalla eurolla on toki hieno ja kiitettävä asia, mutta jos samaan aikaan kuntien indeksikorotukset jäädytetään, näkyy se eittämättä kuntien koulutusbudjeteissa ja sitä kautta koulujen arjessa. Lopputulos onkin todennäköisesti se, että koulutuksen rahoitus todellisuudessa vähenee. Lisäksi oppimisen tuen uudistaminen ja sen lainsäädäntövalmistelu on käynnistettävä viipymättä. Hallitusohjelmassa on Vanhempainliitonkin toiveen mukaisesti luvattu uudistaa kolmiportaista tukea koskevaa lainsäädäntöä siten, että jokaiselle lapselle turvataan riittävä tuki ja että tukea on tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Tuen muodot on hallitusohjelman kirjauksen mukaan tarkoitus saada valtakunnallisesti yhtenäisiksi, selkeiksi ja monipuolisiksi. 

Usein kuulee sanottavan, että ”lapset ovat tärkeintä, mitä meillä on”. Ja tämä on kovin totta. Niinpä lasten hyvän ja turvallisen kasvun edellytysten turvaaminen on tärkeintä, mitä voimme aikuisina tehdä. Iso osa tästä työstä tehdään kouluissa – ammattilaisten ja vanhempien hyvässä yhteistyössä.

Pidetään koulusta ja lapsista huolta. Hyvää uutta lukuvuotta!   

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto
17.5.2023

Arvostava yhteistyö syntyy yhdessä

Kunniakirjahakemusten perusteella juuri tällaisesta, yhteyksien rakentamisesta, vanhemmat haluavat kiittää opettajia. Hakemuksista ilmenee kivat kokemukset onnistuneesta yhteistyöstä, jonka taustalla on yhteiset tavoitteet ja toimet lasten oppimisen, kasvun ja kehittymisen edistämiseksi. Arvostava yhteistyö syntyy yhdessä. 

Blogi Opettajille Vanhempainliitto
5.10.2022

Nyt puhuu vanhempi: ”Kiitos arvokkaasta työstäsi, opettaja!”

Kukaan ei elä kiitoksella, ei opettaja työssään, eikä vanhempi omassa kasvatustehtävässään. Mutta onko kiitoksesta haittaakaan? Voisiko opettajan rankka päivä muuttua asteen verran kevyemmäksi, jos me vanhemmat muistaisimme heitä silloin tällöin kehua ja kiittää? Maailman opettajien päivänä, ja jokaisena työpäivänäsi, kiitos Opettaja!