Lausunnot 2022

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
28.2.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Suomen Vanhempainliiton asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
28.2.2022

Täydentävä lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista

Suomen Vanhempainliiton täydentävä lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista.

Lue