Lausunnot

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
2.3.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Vanhempainliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
28.2.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Suomen Vanhempainliiton asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
28.2.2022

Täydentävä lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista

Suomen Vanhempainliiton täydentävä lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista.

Lue

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
17.11.2021

Lapsen oikeuksien viikon kannanotto 2021

Lapsen oikeuksien viikon 2021 kannanotto 17.11.2021

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
9.11.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Sivistusvaliokunnalle 9.11.2021 Suomen Vanhempainliitto Asia: HE 148/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta Hallituksen esityksen tavoitteena on luoda lainsäädäntöpohja, jolla vahvistetaan ja selkiytetään varhaiskasvatuksessa annettavaa tukea lapselle, tuen järjestämisen käytäntöjä, periaatteita ja käsitteitä. Esityksen myötä varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen malli. Tavoitteena on luoda myös nykyistä vahvempi tuen jatkumo varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. Suomen Vanhempainliitto […]

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
28.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Suomen Vanhempainliiton lausunto 28.10.2021: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
15.10.2021

Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Opetushallitukselle 15.10.2021: Vanhempainliitto pitää lukutaitostrategian lähtökohtia, tavoitteita ja käsitteitä kannatettavina, selkeinä ja kattavina. Lukutaito on oppimisen perusta ja yhteiskunnassa toimimisen edellytys. Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että lukutaitostrategialla tuetaan kaikenikäisten lukutaitoa. Erityisen tärkeää on vahvistaa ja kehittää niiden väestöryhmien lukutaitoa, joiden lähtökohdat ovat heikommat tai taustalla on synnynnäisiä syitä, esimerkiksi lukemis- tai oppimisvaikeuksia. Monilukutaidon merkitys korostuu digitaalisesti painottuneissa toimintaympäristöissä, mikä on huomioitu hyvin lukutaitostrategiassa.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
8.10.2021

Kuulemis- ja keskustelutilaisuus varhaiskasvatussuunnitelmien päivittämisestä

Vanhempainliitto on kannattanut kolmiportaisen tuen ulottamista varhaiskasvatukseen. On ehdottoman tärkeää luoda yhtenäinen tuen jatkumo varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle saakka.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
8.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairasvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Vanhempainliitto tukee hallitusohjelman kirjauksia, jossa perhevapaauudistuksen tavoitteeksi asetetaan perhevapaiden ja hoitovastuun jakautuminen perheissä tasaisemmin vanhempien kesken, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistuminen työelämässä ja sukupuolten välisten palkkaerojen pieneneminen.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
6.9.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lausuntomme hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Lue