Terveet tilat -ohjelma ei hyödytä tänään sairastuvia lapsia

15.2.2018

15.2.2018 Valtioneuvoston kanslialle Terveet tilat 2028 -ohjelmasta

Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteiden mukaisesti sisäilmasta kärsivien neuvontaa, tukea ja hoitoa tehostetaan. Koordinaatio THL:n Kansallisen sisäilmaohjelman kanssa on tärkeää. Vanhempainliitto esittää kuitenkin huolensa kuntien mahdollisuuksista vastata ohjelman tavoitteisiin ja vaatimuksiin nykyisellä rahoituksella ja investointimahdollisuuksilla, sillä ohjelmaan ei sisälly kiinteistöjen omistajille osoitettua valtion rahoitusta.

Vanhempainliitto esittää lausunnossaan, että ohjelmaan sisällytetään lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi tulee sisällyttää itse ohjelmaan ja vaikutuksia lapsiin on seurattava prosessiarviointina toimeenpanon yhteydessä. Kuntalaisten osallisuus ja lapsivaikutusten arviointi on myös huomioitava ohjelmassa tuotettavissa materiaaleissa, toimintamalleissa ja ohjeistuksissa.

On tärkeää, että ohjelma nostaa useammassa kohdassa esiin ajantasaisen ja avoimen viestinnän sekä luottamuksen rakentamisen. Vanhempainliiton näkökulmasta nämä tekijät ovat ensiarvoisen tärkeitä sisäilmaongelmia hoidettaessa.

Suomen Vanhempainliiton sisäilmavaikuttamistyön slogan on ”Lapsen koulupäivä on tänään”. Tämän hetken lapset ovat jo aikuisia vuonna 2028. Terveiden tilojen vuosikymmen -ohjelman toimenpiteiden rinnalle on tuotava suunnitelma siitä, miten huolehditaan jo sairastuneiden lasten oikeudesta oppimiseen, sosiaaliseen verkostoon ja tasavertaiseen arkeen.

LUE LAUSUNTO (pdf)