Vanhempainiltamallit

Kokoamme tälle sivulle valmiita, keskustelevaan ja toiminnalliseen vanhempainiltaan kannustavia malleja. Yhdessä toimien voimme rakentaa yhteisöllistä, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria.

Tervetuloa! -oppaat ja vanhempainillat

Tervetuloa -opassarjamme sisältää vanhemmille suunnatut oppaat sekä valmiit diapohjat, joita opettaja voi hyödyntää tärkeisiin nivelvaiheisiin liittyvissä vanhempainilloissa.

Päiväkoti alkaa, tervetuloa! -vanhempainilta diat

Koulu alkaa, tervetuloa! -vanhempainilta diat

Tervetuloa yläkouluun! -vanhempainilta diat

Toiminnallisuutta vanhempainiltoihin – ideoita vanhempien osallistamiseen

Vanhempainliiton asiantuntijoiden koostamasta diaesityksestä löytyy valikoima erilaisia toiminallisia vanhempainiltamalleja.

Toiminnallisuutta vanhempainiltoihin -diat

Wilho – keskusteleva ja monikulttuurinen vanhempainilta

Wilho-keskustelukortit voit ottaa avuksi erityisesti silloin, kun mukana on vanhempia eri kieli- ja kulttuuritaustoista. Wilho sisältää keskusteluun kannustavia teemoja, jotka on käännetty kuudelle eri kielelle: ruotsi, englanti, venäjä, viro, arabia ja somali.

Wilho – keskusteleva ja monikulttuurinen vanhempainilta 

Illan aiheena liikenneturvallisuus ja koulumatkat

Vanhempainliitto ja Kehittämiskeskus Opinkirjo ovat luoneet yhteisen vanhempainiltamallin, jonka avulla kasvatusyhteisössä (koulu, oppilaitos) voidaan käynnistää keskustelu koulumatkojen liikenneturvallisuudesta.

Puhutaan koulumatkojen liikenneturvallisuudesta

Turvallinen digiarki

Mediakasvatusseura vanhempainiltamateriaali kannustaa yhteiseen pohdintaan siitä, mitä on myönteinen ja perheen hyvinvointia lisäävä median käyttö ja miten sitä voi tukea.

Kohti tasapainoista digiarkea (mediakasvatus.fi)

Materiaalia valmistavan luokan vanhempainiltaan

Suomen Vanhempainliiton ja Unicefin yhteistyönä syntyneen diaesityksen pohjalta voi pitää vanhempainillan, jossa käydään läpi suomalaiseen kouluun, valmistavaan opetukseen sekä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyviä teemoja yhdessä vanhempien kanssa. Materiaali on suunniteltu erityisesti Ukrainasta paenneiden lasten ja perheiden kohtaamiseen, mutta aineistoa voi hyödyntää mistä tahansa valmistavaan opetukseen tulleiden lasten ja ja heidän perheittensä tukemiseen.

Valmistavan luokan vanhempainilta

Varhaiskasvatus ja vanhemmat

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien yhteinen keskustelu hyvinvointiteemoista ja mahdollisista hyvinvoinnin haasteista lisää molemminpuolista ymmärrystä perhearjesta ja lapsen tasapainoisesta kasvusta ja kehityksestä. Hyvinvoinnin teemoihin keskittymällä tuetaan vanhemmuustaitoja ja ennaltaehkäistään syvempien ongelmien syntymistä.

Hyvinvointitori – vanhempainiltamalli varhaiskasvatukseen (pdf)

Aikuisten muodostama turvaverkko kannattelee lapsia kaverisuhteissa ja vahvistaa heidän hyvinvointiaan. Kun vanhemmat tuntevat toisensa, on helpompi puuttua kiusaamiseen ja yksinäisyyteen. Yhteisöä vahvistavan vanhempainillan päätavoitteena on tutustua toisiin vanhempiin, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja samalla käynnistää tai vireyttää vanhempaintoimintaa.

Yhteisöä vahvistava vanhempainiltamalli varhaiskasvatukseen (pdf)

MIELI ry:n materiaalit vanhempainiltoihin

Hyödynnä MIELI ry:n materiaaleja varhaiskasvatuksen, alakoulujen, yläkoulujen ja 2. asteen vanhempainilloissa. Materiaaleista löydät esimerkiksi vanhemmille suunnattuja Mielivartti -videoita ja Mielenterveyden käsi -aineistoa keskustelun herättelijäksi vanhempainiltaan.

Mieli ry:n vanhempainiltamateriaalit

Kuinka varaudumme häiriötilanteisiin

Varautumisen vanhempainiltamalli kannustaa keskustelemaan lasten ja nuorten turvallisuudesta esimerkiksi sähkökatkojen varalta. Vanhempainliitto on yhdessä muiden järjestöjen kanssa ollut mukana laatimassa mallia Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKn kanssa.

Varautumisen vanhempainilta (spek.fi)