poika ja kiikarit

Teemat ja kampanjat

Hyvät käytännöt ja onnistuneet kampanjat ovat aina jakamisen arvoisia. Vanhempaintoimintaa voidaan toteuttaa monenlaisten teemojen ympärillä. Olemme keränneet esimerkkejä suosituimmista teemoista ja syventäneet kerättyä tietoa palvelemaan toimijoitamme monipuolisesti.

Vaikuttamistyö

Yhdistyksen säännöissä määritellään toiminnan tarkoitus ja asiat, joita yhdistys haluaa edistää. Lainsäädäntömme tarjoaa kansalaisille ja yhteisöille laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Vaikuttaminen on viestintää, jonka tarkoituksena on korjata, vahvistaa tai muuttaa toisten asenteita. (Miller 1980)

Vanhempainyhdistyksen voima on sen asiantuntijuus oman alueen, päiväkodin ja koulun toiminnasta ja päätösten vaikutuksista perheiden arjessa. Lisäksi Vanhempaintoiminnan vahvuus on joukkovoima.

Vaikuttaminen ei ole vain vanhempainyhdistyksen hallituksen tehtävä. Myös jäsenet ja muut yhteisön vanhemmat ovat toimijoita ja vaikuttajia, jos heidät otetaan aidosti mukaan.

Vahvista vaikuttamistasi

demokratia.fi

 

Hyvinvointi (liikunta, ravinto, päihteet ja ihmissuhteet)

Hyvinvointi on tärkeä osa lasten ja nuorten kasvua. Sen edistäminen on hauskaa ja tehokasta yhdessä tekemistä ja oivaltavaa.

Tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, riittävä lepo ja päihteettömyys ovat lapsen terveyden peruspilareita. Vastuu lasten ja nuorten elämäntavoista on aikuisilla. Terveystottumukset ovat koko perheen yhteinen asia, mutta myös vanhempainyhdistykset voivat toiminnallaan tukea perheiden ja koulun terveyskasvatusta. Vanhempien tehtävä on myös tukea lasta hyvien ihmissuhteiden rakentamisessa. Vanhempainyhdistys voi toiminnallaan vahvistaa yhteisöllisyyttä, ja sitä kautta tukea lasten, nuorten ja perheiden ystävyyssuhteita.

Lasten ja nuorten arkeen tarvitaan lisää liikettä. Keskimäärin vain kolmasosa 9-15 -vuotiaista liikkuu suositusten mukaan, eli reippaasti vähintään tunnin päivässä.

Alkoholin, tupakan ja huumausaineiden lisäksi huolta on syytä kantaa lasten ja nuorten liiallisesta energiajuomien käytöstä. Tutkimukset osoittavat, että energiajuomien sisältämä kofeiinimäärä on kasvavalle lapselle terveysriski.

Tutustu lasten hyvinvoinnin edistämiseen lisää

Kouluruoka 70 v -blogi

Kiusaamisen ehkäisy

Tiedätkö miten toimia, jos lastasi kiusataan tai kuulet, että luokassa on kiusaamista?

Kiusaaminen tarkoittaa pitkään jatkunutta, samaan ihmiseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä. Kiusaamiseen liittyy vallan epätasapaino.

Kouluilla tulee olla suunnitelma kiusaamiseen puuttumiseksi, mutta tieto siitä ei aina tavoita vanhempia. Pidetään yhdessä huolta, että jokainen lapsi ja aikuinen tietää miten toimia kiusaamistapauksissa.

Kiva-koulu -hanke tarjoaa neuvoja kiusaamisesta puhumiseen:

Kiva-koulu

Netissä tapahtuva kiusaaminen, mitä vanhemmat voivat tehdä?

Lue lisää

Mediakasvatus

Media on merkittävä osa lapsen ja perheiden arkea. Lapsi viettää median parissa paljon aikaa, tapaa monenlaisten kanavien kautta ystäviään ja tuottaa itse materiaalia. Mediaa voi hyödyntää monessa, mutta sen runsas läsnäolo arjessamme asettaa myös haasteita kasvattajalle.

Kuten kaikilla kasvatuksen osa-alueilla, aikuinen on vastuussa myös lasten mediakasvatuksesta. Suojele lasta haitalliselta sisällöltä. Lapsilla on paljon kerrottavaa omasta arjestaan myös digitaalisesti, kunhan aikuinen pysähtyy kuuntelemaan, katsomaan ja ohjaamaan lasta medialaitteiden äärellä.

Nappaa ideoita ja ajatuksia mediakasvatukseen oheisista linkeistä:

Mediataitokoulu

Mediakasvatusseura

Mediakasvatuskeskus Metka

poika puhaltaa voikukukkaan

Lapsen koulupäivä on tänään.

Sisäilma

Päiväkotien ja koulujen sisäilma-asiat koskettavat monia vanhempainyhdistyksiä ja perheitä. Rakennusten kuntotutkimuksia ja lasten oirekartoituksia tehdään aiempaa enemmän ja yhä useampi lapsi opiskelee väistötiloissa sisäilmaongelmien vuoksi. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat vaarantavat lasten oikeuden terveelliseen oppimisympäristöön ja oppimisen tukeen.

Ongelma on maanlaajuinen ja yhteinen ja se on myös ratkaistava yhdessä. Vanhempainliitto tarjoaa keskusteluun mukaan lapsen, vanhemman ja perheen näkökulman, ja etsii ponnekkaasti ratkaisuja terveiden kasvu- ja oppimisympäristöjen puolesta mm. Ratkaistaan yhdessä -hankkeen myötä.

Ratkaisuja sisäilman aiheuttamiin ongelmiin

Valtakunnalliset kampanjat

Koulut ja päiväkodit osallistuvat vuosittain moniin kampanjoihin, joilla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia. Myös Vanhempainliitto on aktiivisesti mukana monissa valtakunnallisissa teematapahtumissa, jotka tukevat kasvatusyhteistyötä kouluissa ja päiväkodeissa. Osallistumme mm. valtakunnallisen Koulurauha-tapahtuman järjestämiseen, Kodin ja Koulun Päivään, Liikenneturvallisuusviikkoon ja Mediakasvatusviikkoon.

Kodin ja koulun päivä

Valtakunnallinen Kodin ja Koulun Päivä on yhteisöllinen, matalan kynnyksen tapahtuma, joka tukee lasten ja nuorten kasvua ja oppimista sekä aikuisten välistä, myönteistä vuorovaikutusta.

kodin ja koulun päivä -kahvikuppi

Kodin ja koulun päivä

Koulurauha

Koulurauha ohjelman tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Lukuvuoden 2019–2020 Koulurauha julistettiin 20.8.Kajaanissa. Koulurauhan julistustekstin, tapahtumatallenteen ja muut aineistot löydät koulurauhan verkkosivuilta.

 

Koulurauhan aineistot

Lapsen oikeuksien päivä ja viikko

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta.

Lapsen oikeuksien viikko

Harrastusviikko 26.8.-1.9.2019

Harrastusviikolla koulut avaavat ovensa eri harrastusjärjestöille.

skeittari rullalautailemassa

Harrastusviikko

Liikenneturvallisuusviikko 9.-13.9.2019

Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn. Vanhempainyhdistykset voivat olla mukana koulun liikenneturvallisuustapahtumissa tai järjestää oman tempauksen.

Liikenneturvallisuusviikko

koululaisten polkupyöriä telineissä

Mediataitoviikko 10.-16.2.2020

Kansallinen Mediataitoviikko-kampanja järjestetään vuosittain helmikuussa. Teemaviikon tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen.

Mediataitoviikko