poika ja kiikarit

Teemat ja kampanjat

Hyvät ja onnistuneet käytännöt ovat aina jakamisen arvoisia. Vanhempaintoiminnassa on muodostunut yleisiä teemoja ja kampanjoita, joiden tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, vanhempien tukeminen kasvatustyössä ja kodin, koulun sekä päiväkodin yhteistyö. Olemme keränneet tietoa haetuimmista teemoista ja syventäneet tietoa palvelemaan toimijoita entistä monipuolisemmin. Ota hetki aikaa ja tutustu rauhassa teemoihin sekä kampanjoihin.

Vaikuttamistyö

Yhdistyksen säännöissä määritellään toiminnan tarkoitus ja asiat, joita yhdistys haluaa edistää. Lainsäädäntömme tarjoaa kansalaisille ja yhteisöille laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Vaikuttaminen on viestintää, jonka tarkoituksena on korjata, vahvistaa tai muuttaa toisten asenteita. (Miller 1980)

Vanhempainyhdistyksen voima on sen asiantuntijuus oman alueen, päiväkodin ja koulun toiminnasta ja päätösten vaikutuksista perheen arjessa. Lisäksi Vanhempaintoiminnan vahvuus on laaja joukkovoima.Vaikuttaminen ei ole vain vanhempainyhdistyksen hallituksen tehtävä. Myös jäsenet ja vanhemmatovat toimijoita ja vaikuttajia, jos heidät otetaan mukaan vaikuttamaan.

Vahvista vaikuttamistasi

demokratia.fi

Hyvinvointi (liikunta, ravinto ja energiajuomat)

Hyvinvointi on tärkeä osa lasten ja nuorten kasvua. Sen edistäminen on hauskaa ja tehokasta yhdessä tekemistä ja oivalluksia.

Tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja riittävä lepo ovat lapsen terveyden peruspilareita. Vastuu lasten ja nuorten elämäntavoista on aikuisilla. Terveystottumukset ovat koko perheen yhteinen asia, mutta myös vanhempainyhdistykset voivat toiminnallaan tukea perheiden ja koulun terveyskasvatusta. Vanhempien tehtävä on myös tukea lasta hyvien ihmissuhteiden rakentamisessa.

Lasten ja nuorten arkeen tarvitaan lisää liikettä. Keskimäärin vain kolmasosa 9-15 -vuotiaista liikkuu reippaasti tunnin päivässä.

Alkoholin, tupakan ja huumausaineiden lisäksi huolta on syytä kantaa lasten ja nuorten liiallisesta energiajuomien käytöstä. Tuore tutkimus osoittaa, että mm. niiden sisältämä kofeiinimäärä on kasvavalle lapselle terveysriski.

Tutustu lasten hyvinvoinnin edistämiseen lisää

Kouluruoka 70 v -blogi

Kiusaamisen ehkäisy

Tiedätkö miten toimia, jos lastasi kiusataan tai kuulet, että luokassa on kiusaamista?

Kiusaaminen tarkoittaa pitkään jatkunutta, samaan ihmiseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä. Kiusaamiseen liittyy vallan epätasapaino.

Kouluilla tulee olla suunnitelma kiusaamiseen puuttumiseksi, mutta tieto siitä ei aina tavoita vanhempia. Pidetään yhdessä huolta, että jokainen lapsi ja aikuinen tietää miten toimia kiusaamistapauksissa.

Neuvoja kiusaamisesta puhumiseen:

Kiva-koulu

Netissä tapahtuva kiusaaminen, mitä vanhemmat voivat tehdä?

Lue lisää

Mediakasvatus

Media on merkittävä osa lapsen ja perheiden arkea. Lapsi viettää median parissa paljon aikaa, tapaa monenlaisten kanavien kautta ystäviään ja tuottaa itse materiaalia. Mediaa voi hyödyntää monessa, mutta sen runsas läsnäolo arjessamme asettaa myös haasteita kasvattajalle.

Kuten kaikilla kasvatuksen osa-alueilla, aikuinen on vastuussa myös lasten mediakasvatuksesta. Suojele lasta haitalliselta sisällöltä. Lapsilla on paljon kerrottavaa, myös digitaalisena, omasta arjestaan, kunhan aikuinen pysähtyy kuuntelemaan, katsomaan ja ohjaamaan siinä vaiheessa kun lapsi saa omia medialaitteita.

Nappaa ideoita ja ajatuksia mediakasvatukseen:

Mediataitokoulu

Mediakasvatusseura

Mediakasvatuskeskus Metka

poika puhaltaa voikukukkaan

Lapsen koulupäivä on tänään.

Sisäilma

Päiväkotien ja koulujen sisäilma-asiat koskettavat monia vanhempainyhdistyksiä ja perheitä. Rakennusten kuntotutkimuksia ja lasten oirekartoituksia tehdään aiempaa enemmän ja yhä useampi lapsi opiskelee väistötiloissa sisäilmaongelmien vuoksi. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat vaarantavat lasten oikeuden terveelliseen oppimisympäristöön ja oppimisen tukeen.

Ongelma on maanlaajuinen ja yhteinen, ja se on myös ratkaistava yhdessä. Vanhempainliitto tarjoaa keskusteluun mukaan lapsen, vanhemman ja perheen näkökulman, ja etsii ponnekkaasti ratkaisuja terveiden kasvu- ja oppimisympäristöjen puolesta.

 

Ratkaisuja sisäilman aiheuttamiin ongelmiin

Kampanjat

Koulu- ja päiväkotimaailmassa on vuosittain useita eri kampanjoita, joilla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia yleisesti sekä teemallisesti. Vanhempainliitto on mukana useissa eri kampanjoissa ja tarjoaa niiden myötä monipuolisen lisän vanhempaintoimintaan ja kodin, päiväkodin ja koulun yhteistyöhön.

Kodin ja koulun päivä

Päivä on hieno mahdollisuus kehittää ja ylläpitää yhteisöllisyyttä sekä vuorovaikutusta kodin ja koulun välillä.

kodin ja koulun päivä -kahvikuppi

Kodin ja koulun päivä

Koulurauha

Koulurauha ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Hyppää koulurauhan sivuille

Lapsen oikeuksien päivä ja viikko

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta.

Lapsen oikeuksien viikko

Harrastusviikko 26.8.-1.9.2019

Harrastusviikolla koulut avaavat ovensa eri harrastusjärjestöille.

skeittari rullalautailemassa

Harrastusviikko

Liikenneturvallisuusviikko 9.-13.9.2019

Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn. Vanhempainyhdistykset voivat olla mukana koulun liikenneturvallisuustapahtumissa tai järjestää oman tempauksen.

Liikenneturvallisuusviikko

koululaisten polkupyöriä telineissä

Mediataitoviikko 10.-16.2.2020

Kansallinen Mediataitoviikko-kampanja järjestetään vuosittain helmikuussa. Tämän mediakasvatuksen teemaviikon tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen.

Mediataitoviikko