poika ja kiikarit

Teemat ja kampanjat vanhempaintoimintaan

Vanhempaintoimintaa voidaan toteuttaa monenlaisten teemojen ja kampanjoiden ympärillä. Täältä löydät kootusti sopivat teemat ja kampanjat vanhempaintoimintaan.

Hyvinvointi

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on parhaimmillaan oivaltavaa, hauskaa ja vastuullista yhdessä tekemistä.

Vastuu lasten ja nuorten elämäntavoista on aikuisilla ja erityisesti perheen vanhemmilla, mutta myös vanhempainyhdistykset voivat toiminnallaan tukea lasten ja nuorten hyvinvointia.

Vanhempainyhdistykset voivat edistää lasten ja nuorten hyvinvointia monin tavoin, esimerkiksi osallistumalla kouluruokailun kehittämiseen, kunnostamalla liikuntapaikkoja tai järjestämällä hyvinvoinnin teemoja käsitteleviä vanhempainiltoja. Ideoita on lähes rajattomasti!

Lue aineistomme: Hyvinvointia kouluarkeen

Lue blogimme: Kouluruokailu, mikä ihana palvelu!

Tutustu Harold-peliin yhdessä lapsen kanssa koulutuselamaan.fi -verkkosivuilla

Tutustu Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelmaan (alko.fi)

Kaveritaidot ja kiusaaminen

Kiusaaminen tarkoittaa pitkään jatkunutta, samaan ihmiseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä. Kiusaamiseen liittyy vallan epätasapaino.

Päiväkodeilla ja kouluilla tulee olla suunnitelma kiusaamiseen puuttumiseksi. Suunnitelmaan on hyvä tutustua yhdessä henkilökunnan ja kotiväen kesken. Pidetään yhdessä huolta, että jokainen lapsi ja aikuinen tietää, miten toimia kiusaamistapauksissa.

Vanhempainyhdistys voi toiminnallaan vahvistaa yhteisöllisyyttä, ja sitä kautta tukea lasten, nuorten ja perheiden ystävyyssuhteita. Lasten ja nuorten kaveritaitojen vahvistaminen ennaltaehkäisee kiusaamista.

Opetushallituksen Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa -opas neuvoo oppilaita, vanhempia ja koulujen henkilökuntaa, miten toimia kiusaamistilanteessa.

Kiusaamisen vastainen työ (oph.fi)

KiVa Koulu -toimenpideohjelma tarjoaa ideoita ja materiaalia kiusaamisesta puhumiseen ja sen torjumiseen:

Tutustu KiVa Koulu -ohjelmaan (kivakoulu.fi)

Netissä tapahtuva kiusaaminen, mitä vanhemmat voivat tehdä?

Vinkkejä vanhemmille (mll.fi)

Vinkkejä aikuiselle vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen vahvistamiseen yhdessä lapsen tai nuoren kanssa.

Myönteisen vuorovaikutuksen tukeminen (mieli.fi)

Mediakasvatus

Media on merkittävä osa lapsen ja perheiden arkea. Lapsi viettää median parissa paljon aikaa, tapaa monenlaisten kanavien kautta ystäviään ja tuottaa itse materiaalia. Mediaa voi hyödyntää monessa, mutta sen runsas läsnäolo arjessamme asettaa myös haasteita kasvattajalle.

Kuten kaikilla kasvatuksen osa-alueilla, aikuinen on vastuussa myös lasten mediakasvatuksesta. Suojele lasta haitalliselta sisällöltä. Pysähdy kuuntelemaan, katsomaan ja ohjaamaan lasta medialaitteiden äärellä.

Vanhempainyhdistys voi tukea lasten ja nuorten mediakasvatusta järjestämällä esimerkiksi aihetta käsittelevän vanhempainillan tai osallistumalla vuosittaiseen Mediataitoviikkoon.

Nappaa ideoita ja ajatuksia mediakasvatukseen oheisista linkeistä:

mediataitoviikko.fi

mediataitokoulu.fi

mediakasvatus.fi

mediametka.fi

Valtakunnalliset kampanjat

Koulut ja päiväkodit osallistuvat vuosittain moniin kampanjoihin, joilla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia. Myös Vanhempainliitto on aktiivisesti mukana monissa valtakunnallisissa teematapahtumissa, jotka tukevat kasvatusyhteistyötä kouluissa ja päiväkodeissa. Osallistumme mm. vuosittaisen Koulurauha-tapahtuman järjestämiseen ja koordinoimme valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää yhteistyössä ruotsinkielisen sisarjärjestömme Hem och Skolan kanssa.

kodin ja koulun päivä -kahvikuppi

Valtakunnallinen Kodin ja Koulun Päivä

kodinjakoulunpaiva.fi

Koulurauhan julistustapahtuma elokuussa

Koulurauhavanhempainilta

mll.fi/koulurauha

Lapsen oikeuksien päivä ja viikko marraskuussa

lapsenoikeuksienviikko.fi

skeittari rullalautailemassa

Harrastusviikko ja Harrastamisen Suomen malli

harrastusviikko.fi

harrastamisensuomenmalli.fi

Liikenneturvallisuusviikko syyskuussa

liikenneturva.fi

Vaikuttamistyö

Yhdistyksen säännöissä määritellään toiminnan tarkoitus ja asiat, joita yhdistys haluaa edistää. Lainsäädäntömme tarjoaa kansalaisille ja yhteisöille laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Vaikuttaminen on viestintää, jonka tarkoituksena on korjata, vahvistaa tai muuttaa toisten asenteita. (Miller 1980)

Vanhempainyhdistyksen voima on sen asiantuntijuus oman alueen, päiväkodin ja koulun toiminnasta ja päätösten vaikutuksista perheiden arjessa. Lisäksi Vanhempaintoiminnan vahvuus on joukkovoima.

Vaikuttaminen ei ole vain vanhempainyhdistyksen hallituksen tehtävä. Myös jäsenet ja muut yhteisön vanhemmat ovat toimijoita ja vaikuttajia, jos heidät otetaan aidosti mukaan.

Vaikuttamisopas vanhempaintoimijoille

demokratia.fi