poika ja kiikarit

Teemat ja kampanjat

Vanhempaintoimintaa voidaan toteuttaa monenlaisten teemojen ja kampanjoiden ympärillä. Täältä löydät kootusti esimerkkejä ja ideoita.

Vaikuttamistyö

Yhdistyksen säännöissä määritellään toiminnan tarkoitus ja asiat, joita yhdistys haluaa edistää. Lainsäädäntömme tarjoaa kansalaisille ja yhteisöille laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Vaikuttaminen on viestintää, jonka tarkoituksena on korjata, vahvistaa tai muuttaa toisten asenteita. (Miller 1980)

Vanhempainyhdistyksen voima on sen asiantuntijuus oman alueen, päiväkodin ja koulun toiminnasta ja päätösten vaikutuksista perheiden arjessa. Lisäksi Vanhempaintoiminnan vahvuus on joukkovoima.

Vaikuttaminen ei ole vain vanhempainyhdistyksen hallituksen tehtävä. Myös jäsenet ja muut yhteisön vanhemmat ovat toimijoita ja vaikuttajia, jos heidät otetaan aidosti mukaan.

Vaikuttamisopas vanhempaintoimijoille

demokratia.fi

Hyvinvointi: liikunta, ravinto, päihteet ja ihmissuhteet

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on parhaimmillaan oivaltavaa, hauskaa ja vastuullista yhdessä tekemistä.

Tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, riittävä lepo ja päihteettömyys ovat lapsen terveyden peruspilareita. Vastuu lasten ja nuorten elämäntavoista on aikuisilla. Terveystottumukset ovat koko perheen yhteinen asia, mutta myös vanhempainyhdistykset voivat toiminnallaan tukea perheiden ja koulun terveyskasvatusta. Vanhempien tehtävä on myös tukea lasta hyvien ihmissuhteiden rakentamisessa. Vanhempainyhdistys voi toiminnallaan vahvistaa yhteisöllisyyttä, ja sitä kautta tukea lasten, nuorten ja perheiden ystävyyssuhteita.

Lasten ja nuorten arkeen tarvitaan lisää liikettä. Keskimäärin vain kolmasosa 9-15 -vuotiaista liikkuu suositusten mukaan, eli reippaasti vähintään tunnin päivässä.

Alkoholin, tupakan ja huumausaineiden lisäksi huolta on syytä kantaa lasten ja nuorten lisääntyneestä nuuskan käytöstä ja liiallisesta energiajuomien nauttimisesta. Tutkimukset osoittavat, että energiajuomien sisältämä kofeiinimäärä on kasvavalle lapselle terveysriski.

Lue artikkeli: Hyvinvointia kouluarkeen

Kouluruoka 70 v -blogi

Tutustu Harold-peliin yhdessä lapsen kanssa koulutuselamaan.fi verkkosivuilla

Tutustu Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelmaan (alko.fi)

Kaveritaidot ja kiusaaminen

Tiedätkö miten toimia, jos lastasi kiusataan tai kuulet, että lapsen päiväkotiryhmässä tai luokassa on kiusaamista?

Kiusaaminen tarkoittaa pitkään jatkunutta, samaan ihmiseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä. Kiusaamiseen liittyy vallan epätasapaino.

Päiväkodeilla ja kouluilla tulee olla suunnitelma kiusaamiseen puuttumiseksi. Suunnitelmaan on hyvä tutustua yhdessä henkilökunnan ja kotiväen kesken. Pidetään yhdessä huolta, että jokainen lapsi ja aikuinen tietää, miten toimia kiusaamistapauksissa. Ennaltaehkäistään kiusaamista vahvistamalla lasten ja nuorten kaveritaitoja.

Opetushallituksen uusi opas sisältää käytännönläheisiä toimintaohjeita koulutuksen järjestäjille, rehtoreille, opettajille, opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle, opiskelijoille sekä huoltajille:

Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa (oph.fi)

KiVa Koulu -toimenpideohjelma tarjoaa ideoita ja materiaalia kiusaamisesta puhumiseen ja sen torjumiseen:

Tutustu KiVa Koulu -ohjelmaan (kivakoulu.fi)

Netissä tapahtuva kiusaaminen, mitä vanhemmat voivat tehdä?

Vinkkejä vanhemmille (mll.fi)

Vinkkejä aikuiselle vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen vahvistamiseen yhdessä lapsen tai nuoren kanssa.

Myönteisen vuorovaikutuksen tukeminen (mieli.fi)

Mediakasvatus

Media on merkittävä osa lapsen ja perheiden arkea. Lapsi viettää median parissa paljon aikaa, tapaa monenlaisten kanavien kautta ystäviään ja tuottaa itse materiaalia. Mediaa voi hyödyntää monessa, mutta sen runsas läsnäolo arjessamme asettaa myös haasteita kasvattajalle.

Kuten kaikilla kasvatuksen osa-alueilla, aikuinen on vastuussa myös lasten mediakasvatuksesta. Suojele lasta haitalliselta sisällöltä. Pysähdy kuuntelemaan, katsomaan ja ohjaamaan lasta medialaitteiden äärellä.

Nappaa ideoita ja ajatuksia mediakasvatukseen oheisista linkeistä:

mediataitokoulu.fi

Mediakasvatus.fi

Mediakasvatuskeskus mediametka.fi

poika puhaltaa voikukukkaan

Lapsen koulupäivä on tänään.

Sisäilma

Päiväkotien ja koulujen sisäilma-asiat koskettavat monia vanhempainyhdistyksiä ja perheitä. Rakennusten kuntotutkimuksia ja lasten oirekartoituksia tehdään aiempaa enemmän ja yhä useampi lapsi opiskelee väistötiloissa sisäilmaongelmien vuoksi. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat vaarantavat lasten oikeuden terveelliseen oppimisympäristöön ja oppimisen tukeen.

Ongelma on maanlaajuinen ja yhteinen ja se on myös ratkaistava yhdessä. Vanhempainliitto tarjoaa keskusteluun mukaan lapsen, vanhemman ja perheen näkökulman, ja etsii ponnekkaasti ratkaisuja terveiden kasvu- ja oppimisympäristöjen puolesta mm. Ratkaistaan yhdessä -hankkeen myötä.

Ratkaisuja sisäilman aiheuttamiin ongelmiin

Valtakunnalliset kampanjat

Koulut ja päiväkodit osallistuvat vuosittain moniin kampanjoihin, joilla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia. Myös Vanhempainliitto on aktiivisesti mukana monissa valtakunnallisissa teematapahtumissa, jotka tukevat kasvatusyhteistyötä kouluissa ja päiväkodeissa. Osallistumme mm. vuosittaisen Koulurauha-tapahtuman järjestämiseen ja koordinoimme valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää yhteistyössä ruotsinkielisen sisarjärjestömme Hem och Skolan kanssa.

kodin ja koulun päivä -kahvikuppi

Valtakunnallinen Kodin ja Koulun Päivä

kodinjakoulunpaiva.fi

Koulurauha julistetaan elokuussa

Koulurauhavanhempainilta

mll.fi/koulurauha

Lapsen oikeuksien päivä ja viikko marraskuussa

lapsenoikeuksienviikko.fi

skeittari rullalautailemassa

Harrastusviikko ja Harrastamisen Suomen malli

harrastusviikko.fi

harrastamisensuomenmalli.fi

Liikenneturvallisuusviikko syyskuussa

liikenneturva.fi

Mediataitoviikko helmikuussa

mediataitoviikko.fi