poika ja kiikarit

Teemat ja kampanjat

Hyvät käytännöt ja onnistuneet kampanjat ovat aina jakamisen arvoisia. Vanhempaintoimintaa voidaan toteuttaa monenlaisten teemojen ympärillä. Olemme keränneet esimerkkejä suosituimmista teemoista ja syventäneet kerättyä tietoa palvelemaan toimijoitamme monipuolisesti.

Vaikuttamistyö

Yhdistyksen säännöissä määritellään toiminnan tarkoitus ja asiat, joita yhdistys haluaa edistää. Lainsäädäntömme tarjoaa kansalaisille ja yhteisöille laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Vaikuttaminen on viestintää, jonka tarkoituksena on korjata, vahvistaa tai muuttaa toisten asenteita. (Miller 1980)

Vanhempainyhdistyksen voima on sen asiantuntijuus oman alueen, päiväkodin ja koulun toiminnasta ja päätösten vaikutuksista perheiden arjessa. Lisäksi Vanhempaintoiminnan vahvuus on joukkovoima.

Vaikuttaminen ei ole vain vanhempainyhdistyksen hallituksen tehtävä. Myös jäsenet ja muut yhteisön vanhemmat ovat toimijoita ja vaikuttajia, jos heidät otetaan aidosti mukaan.

Vaikuttamisopas vanhempaintoimijoille

demokratia.fi

 

Hyvinvointi: liikunta, ravinto, päihteet ja ihmissuhteet

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on parhaimmillaan oivaltavaa, hauskaa ja vastuullista yhdessä tekemistä.

Tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, riittävä lepo ja päihteettömyys ovat lapsen terveyden peruspilareita. Vastuu lasten ja nuorten elämäntavoista on aikuisilla. Terveystottumukset ovat koko perheen yhteinen asia, mutta myös vanhempainyhdistykset voivat toiminnallaan tukea perheiden ja koulun terveyskasvatusta. Vanhempien tehtävä on myös tukea lasta hyvien ihmissuhteiden rakentamisessa. Vanhempainyhdistys voi toiminnallaan vahvistaa yhteisöllisyyttä, ja sitä kautta tukea lasten, nuorten ja perheiden ystävyyssuhteita.

Lasten ja nuorten arkeen tarvitaan lisää liikettä. Keskimäärin vain kolmasosa 9-15 -vuotiaista liikkuu suositusten mukaan, eli reippaasti vähintään tunnin päivässä.

Alkoholin, tupakan ja huumausaineiden lisäksi huolta on syytä kantaa lasten ja nuorten lisääntyneestä nuuskan käytöstä ja liiallisesta energiajuomien nauttimisesta. Tutkimukset osoittavat, että energiajuomien sisältämä kofeiinimäärä on kasvavalle lapselle terveysriski.

Lue artikkeli: Hyvinvointia kouluarkeen

Kouluruoka 70 v -blogi

Kaveritaidot ja kiusaaminen

Tiedätkö miten toimia, jos lastasi kiusataan tai kuulet, että lapsen päiväkotiryhmässä tai luokassa on kiusaamista?

Kiusaaminen tarkoittaa pitkään jatkunutta, samaan ihmiseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä. Kiusaamiseen liittyy vallan epätasapaino.

Päiväkodeilla ja kouluilla tulee olla suunnitelma kiusaamiseen puuttumiseksi. Suunnitelmaan on hyvä tutustua yhdessä henkilökunnan ja kotiväen kesken. Pidetään yhdessä huolta, että jokainen lapsi ja aikuinen tietää, miten toimia kiusaamistapauksissa. Ennaltaehkäistään kiusaamista vahvistamalla lasten ja nuorten kaveritaitoja.

Opetushallituksen uusi opas sisältää käytännönläheisiä toimintaohjeita koulutuksen järjestäjille, rehtoreille, opettajille, opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle, opiskelijoille sekä huoltajille:

Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa

KiVa Koulu -toimenpideohjelma tarjoaa ideoita ja materiaalia kiusaamisesta puhumiseen ja sen torjumiseen:

Tutustu KiVa Koulu -ohjelmaan

Netissä tapahtuva kiusaaminen, mitä vanhemmat voivat tehdä?

Vinkkejä vanhemmille (mll.fi)

Vinkkejä aikuiselle vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen vahvistamiseen yhdessä lapsen tai nuoren kanssa.

Myönteisen vuorovaikutuksen tukeminen (mieli.fi)

Mediakasvatus

Media on merkittävä osa lapsen ja perheiden arkea. Lapsi viettää median parissa paljon aikaa, tapaa monenlaisten kanavien kautta ystäviään ja tuottaa itse materiaalia. Mediaa voi hyödyntää monessa, mutta sen runsas läsnäolo arjessamme asettaa myös haasteita kasvattajalle.

Kuten kaikilla kasvatuksen osa-alueilla, aikuinen on vastuussa myös lasten mediakasvatuksesta. Suojele lasta haitalliselta sisällöltä. Pysähdy kuuntelemaan, katsomaan ja ohjaamaan lasta medialaitteiden äärellä.

Nappaa ideoita ja ajatuksia mediakasvatukseen oheisista linkeistä:

Mediataitokoulu

Mediakasvatusseura

Mediakasvatuskeskus Metka

poika puhaltaa voikukukkaan

Lapsen koulupäivä on tänään.

Sisäilma

Päiväkotien ja koulujen sisäilma-asiat koskettavat monia vanhempainyhdistyksiä ja perheitä. Rakennusten kuntotutkimuksia ja lasten oirekartoituksia tehdään aiempaa enemmän ja yhä useampi lapsi opiskelee väistötiloissa sisäilmaongelmien vuoksi. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat vaarantavat lasten oikeuden terveelliseen oppimisympäristöön ja oppimisen tukeen.

Ongelma on maanlaajuinen ja yhteinen ja se on myös ratkaistava yhdessä. Vanhempainliitto tarjoaa keskusteluun mukaan lapsen, vanhemman ja perheen näkökulman, ja etsii ponnekkaasti ratkaisuja terveiden kasvu- ja oppimisympäristöjen puolesta mm. Ratkaistaan yhdessä -hankkeen myötä.

Ratkaisuja sisäilman aiheuttamiin ongelmiin

Valtakunnalliset kampanjat

Koulut ja päiväkodit osallistuvat vuosittain moniin kampanjoihin, joilla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia. Myös Vanhempainliitto on aktiivisesti mukana monissa valtakunnallisissa teematapahtumissa, jotka tukevat kasvatusyhteistyötä kouluissa ja päiväkodeissa. Osallistumme mm. valtakunnallisen Koulurauha-tapahtuman järjestämiseen, Kodin ja Koulun Päivään, Liikenneturvallisuusviikkoon ja Mediataitoviikkoon.

Kodin ja koulun päivä

Valtakunnallinen Kodin ja Koulun Päivä on yhteisöllinen, matalan kynnyksen tapahtuma, joka tukee lasten ja nuorten kasvua ja oppimista sekä aikuisten välistä, myönteistä vuorovaikutusta.

kodin ja koulun päivä -kahvikuppi

Kodin ja koulun päivä

Koulurauha

Koulurauha-ohjelman tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Lukuvuoden 2021-22 koulurauhan julistustapahtuma järjestetään Sodankylässä 25.8. Koulurauhavuoden teema on turvallinen koulu.

Tiistaina 24.8. Vanhempainliitto ja Sodankylän kunnan sivistystoimi järjestävät yhdessä Pohjois-Suomen vanhemmille ja koulujen henkilöstölle suunnatun koulurauhavanhempainillan. Vanhempainilta järjestetään verkossa zoom-alustalla.

 

Koulurauhan aineistot

Lapsen oikeuksien päivä ja viikko

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta.

Lapsen oikeuksien viikko

Harrastamisen Suomen malli ja harrastusviikko

Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen malliin kuuluu myös valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. 6.-12.9.

 

Harrastamisen Suomen malli

 

skeittari rullalautailemassa

Harrastusviikko

Liikenneturvallisuusviikko

Valtakunnallisen liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn. Vanhempainyhdistykset voivat olla mukana koulun liikenneturvallisuustapahtumassa tai järjestää oman tempauksen.

Liikenneturvallisuusviikon (13.-17.9.21) teemana on ”Näe ja näy”. Teeman avulla halutaan nostaa esiin turvallista liikkumista monesta eri näkökulmasta:

  • Näy pimeässä
  • Näe ympäristösi – ole tarkkaavainen
  • Näe koululainen liikenteessä.

Liikenneturvallisuusviikko

Mediataitoviikko

Kansallinen Mediataitoviikko-kampanja järjestetään vuosittain helmikuussa. Teemaviikon tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen.

Mediataitoviikko