Vanhempainliiton johtokunnassa jokaisella on tilaa ideoida ja toimia

Johnny Kronqvist
Kirjoittaja on Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen sekä Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry:n puheenjohtaja.


Kaksivuotisen johtokunnan jäsenyyden toinen vuosi on kohdallani meneillään. Kuluvaa kautta ja mahdollista jatkokautta pohtiessani mietin omaa kokemustani tähän asti; mitä annettavaa minulla on muille ja mitä johtokunnan jäsenyys on antanut minulle?

Suomen Vanhempainliiton johtokunnassa on jäseniä eri taustoista ja eri puolilta Suomea. Olen itse nelikielisen pakolaisbonusperheen isä ja opettaja Lohjalta. Päätyön ohella olen mukana muutamassa muussakin työssä, vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksissa. Hain Vanhempainliiton johtokuntaan, koska haluan olla mukana parantamassa kansallista perhe- ja ympäristöpolitiikkaa.

Omassa arjessani näen eri tehtävissä yhteiskunnan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, uusissa yhtenäiskouluissa esiintyvää levottomuutta, suomalaisten ja pakolaisperheiden turhautumista, sekä prekarisoitumisuhan alla eläviä perheitä. Näen samalla myös pakolaisperheiden lasten ahkeraa integroitumista paikallisiin kouluihin, hyväntekeväisyystyötä, mahdollisuuksia koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, sekä vapaaehtoistoimintaa, jota vanhemmat pyörittävät.

Koen, että oma tietämykseni kestävän kehityksen huomioimisesta ja tuomisesta mukaan koulun ja kodin yhteistyöhön on yksi teemoista, joissa voin antaa panostani Vanhempainliiton johtokunnassa. Olen lisäksi kokenut mielekkääksi olla mukana liiton työssä tukemassa mm. perheitä, jotka elävät syrjäytymisuhan alla. Oma kokemukseni perheenyhdistämisestä ja oleskeluluvista on varmasti myös tässä hyödyksi.

Olen päässyt mukaan vaikuttamaan asioihin, jotka koen itselleni ja yhteiskunnalle tärkeiksi.

Vanhempainliiton tuki, sekä johtokunnan jäsenten ja kuntakohtaisten vanhempanyhdistysten verkostotapahtumissa esiin tuomat kokemukset eri puolilta Suomea ovat puolestaan tuoneet valtavasti hyviä ratkaisuja sekä toimintamalleja myös omaan toimeeni Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry:n puheenjohtajana. LOKOVA ry:llä on tänä vuonna juhlavuosi, sillä kuntakohtainen yhdistys on perustettu 20 vuotta sitten. Samalla kun luomme katseen menneisiin vuosiin ja toimintaan, on myös hyvä saada uusia ideoita ja verkostoitua muiden kuntakohtaisten yhdistysten kanssa.

Suomen Vanhempainliitto tekee yhteistyötä sekä Förbundet Hem- och Skolan, että pohjoismaisten vanhempainliittojen kanssa. Tämä motivoi minua valtavasti, sillä näin pystymme Suomesta käsin olemaan aktiivisia ja vaikuttamaan monen järjestön toimintaan ja samalla saamaan ideoita omaan arkeen. Myös koulumaailman kestävän kehityksen osalta voimme olla aktiivisia kansallisissa yhteiskuntaverkostoissa.

Jos pohdit, mitä johtokunnassa työskenteleminen on tai onko sinulla mitään annettavaa, voin kertoa, että jokaisella johtokunnan jäsenellä on omat vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteet, joista voi tuoda tietoa ja osaamista muille. Olen päässyt mukaan vaikuttamaan asioihin, jotka koen itselleni ja yhteiskunnalle tärkeiksi, eikä ole haitannut yhtään, että olen ruotsinkielinen ja tällä hetkellä ainoa johtokunnan miesjäsen. Tule siis mukaan sellaisena kuin olet!

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Toinen aste
14.8.2023

Tervetuloa toiselle asteelle!

Nuorella on entistä suurempi vastuu opinnoistaan ja tulevan elämän suunnittelusta. Tähän tarvitaan perheen ja oppilaitoksen apua ja tukea. Parhaiten opiskelun tukeminen ja oppivelvollisuuden toteutuminen toteutuvat, kun nuorta tuetaan yhdessä.

Blogi Vanhempainliitto
11.9.2023

Ole myönteisesti utelias vanhempi!

Olisi tärkeää olla valmiina keskustelemaan rauhallisesti kaikenlaisista sählingeistä ja hässäköistä, joita koulussa voi oppilaiden välillä sattua ja koettaa miettiä niitä eri osapuolten kannalta. Joskus lapsen kanssa keskusteleminen riittää, joskus kannattaa ottaa yhteyttä kouluun ja puhua opettajan kanssa.