Tervetuloa toiselle asteelle!

14.8.2023

Riikka Hongisto ja Mirjami Lehikoinen

Riikka Hongisto työskentelee erityisopettajana Perho Liiketalousopistossa ja
Mirjami Lehikoinen erityisasiantuntijana Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssa.


Hei huoltaja,

Onnea nuoresi uudesta opiskelupaikasta toisella asteella! Nuorellasi on edessä paljon uutta – oppimista, elämään kasvamista, uusia ystäviä, monia hyviä opiskeluhetkiä. Vanhempainliiton ja Hem och Skolan tekemän Vanhempien barometrin mukaan lähes kaikki (90 %) nuoret käyvät mielellään koulua toisella asteella.

Nuorella on entistä suurempi vastuu opinnoistaan ja tulevan elämän suunnittelusta. Tähän tarvitaan perheen ja oppilaitoksen apua ja tukea. Parhaiten opiskelun tukeminen ja oppivelvollisuuden toteutuminen toteutuvat, kun nuorta tuetaan yhdessä.

Hurraa, oppivelvollisuus jatkuu!

Oppivelvollisuuslaki uudistettiin pari vuotta sitten. Oleellisin asia muutoksessa on, että oppivelvollisuus jatkuu toisella asteella. Vanhemmista suurin osa (86 %) koki uudistuksen hyvänä asiana. Myös opettajista moni kannatti uudistusta OAJ:n kyselyn mukaan. Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että nuori paitsi saa opiskella, hänen täytyy. Ja aikuisten tehtävänä on seurata, että näin tapahtuu.

Oppilaitoksen rooli erityisesti opintojen alkuvaiheessa ja luottamuksellisen yhteistyön luomisessa perheisiin on tärkeää. Oppilaitoksen pitää myös seurata opintojen edistymistä, tukea nuorta ja olla yhteydessä hyvissä ajoin huoltajaan, jos opinnot eivät etene. Vanhempien velvoitteena on seurata ja huolehtia, että nuori menee oppilaitokseen ja opiskelee siellä. Wilman tai muun järjestelmän käyttö ja poissaolojen ja hyvä-merkintöjen seuranta siis jatkuvat.

Kannusta, kysy kuulumisia, ole yhteydessä oppilaitokseen nuoren tuen tarpeista tai mahdollisista huolista.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa on vanhemmille tuttua perusopetuksesta. Tätä yhteistyötä vanhemmat toivovat edelleen. Vanhemmat haluavat tietää sekä opintojen rakenteesta, etenemisestä, saatavilla olevasta tuesta että nuoren sosiaalisista taidoista, toimimisesta ryhmässä ja kaverisuhteista. Perheet myös toivovat konkreettisia vinkkejä ja neuvoja, miten voi tukea opiskeluja. Vanhempien osalta opiskelujen tukeminen on pitkälti samaa kuin perusopetuksessa: kannusta, kysy kuulumisia, ole yhteydessä oppilaitokseen nuoren tuen tarpeista tai mahdollisista huolista.

Myös oppilaitoksissa toivotaan yhteistyötä. Lain muutos on ollut merkittävä uudistus oppilaitosten arjessa. Toimivat uudet käytännöt eivät ole kokonaan vakiintuneet vielä osaksi arkea ja yhteistyön muotoja vielä kehitetään. Oppilaitokset toivovatkin, että vanhempana kerrot rohkeasti ideoita ja ajatuksia, miten yhteistyötä voidaan parantaa ja tiivistää.

”Aloitetaan puhtaalta pöydältä”

Lähes puolet nuorista tarvitsee vanhempien mukaan tukea toisen asteen opinnoissa. Perusopetuksessa nuori on voinut saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Toisella asteella ei ole kolmiportaista tukea. Ammatillisella toisella asteella opiskelijalle voidaan tehdä erityisen tuen suunnitelma, jos hän tarvitsee säännöllistä tukea opintoihinsa. Mikäli opiskelija tarvitsee satunnaista tukea, sitä on vaihtelevasti saatavilla. Lukiossa opiskelijalla on oikeus tukeen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti sekä erityisjärjestelyihin ylioppilaskirjoituksissa.

Molemmin puolinen yhteistyö matalalla kynnyksellä helpottaa nuoren opiskelua.

Oppilaitosten yhtenä haasteena on, että tieto aiemmasta tuesta ei välttämättä siirry toiselle asteelle. Jotta nuorta osataan tukea, tarvitaan myös perheiltä tietoa nuorta hyödyttävästä tuesta.

Monet nuoret haluavat aloittaa uudet opinnot ”puhtaalta pöydältä”. On kuitenkin tärkeää varautua sopivan tukeen, jos tarve sille tulee. Uuden oppilaitoksen vastuuopettajan tai erityisopettajan kanssa pohditaan, millaista tukea pystytään järjestämään ja mihin nuori on valmis sitoutumaan.  Molemmin puolinen yhteistyö matalalla kynnyksellä helpottaa nuoren opiskelua.


Lähteet:

Ammatillisen koulutuksen ilmapuntari. 2022. Opetusalan ammattijärjestö OAJ.

Lukiokoulutuksen ilmapuntari. 2022. Opetusalan ammattijärjestö OAJ.

Vanhempien barometri, 2023. Suomen Vanhempainliitto ja Hem och Skola i Finland.

 

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi
17.6.2019

Mikä on koulun lapsikuntoisuus?

Tämä blogi kuuluu SuomiAreena paneeliblogisarjaan, jossa tuodaan esille kaikkien lasten ja nuorten osallisuutta koulussa ja sitä kautta myöhemmin yhteiskunnassa ja työelämässä. Koulu hyvin, kaikki hyvin – kasvaako minusta tulevaisuuden osaaja?paneelikeskustelun järjestävät Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Kuntaliitto Porin SuomiAreenassa Tiistai 16.7. klo 11.30-12.30.

Blogi Vanhempainliitto
15.5.2020

Kasvun ihmeen äärellä

”Päättymässä oleva etäopetusjärjestely on tuonut varmasti näkyviin erilaisuutta, toiset ovat kukoistaneet kotikoneiden ääressä, toisilla on oppimisen ilo kuihtunut entisestään. Osa porskuttaa molemmissa. Meidän puutarhureiden tehtävä on nyt auttaa kaikkia uuden kasvun alkuun, kirjoittaa blogivieraamme Eeva Takala, ja pohtii lapsen kasvua ja kasvatusta luonnon ja kirjallisuuden innoittamana.