Mediakirjasto

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Blogi Vanhempainliitto
16.4.2024

Leikki on hyvinvointiteko

Voidaksemme paremmin tarvitsemme suvantopaikkoja suorittamisen rinnalle. Hetkiä, jolloin elämä on kevyttä, huoletonta ja turvallista. Tarvitsemme toimintaa, joka etäännyttää meidät jatkuvasta oppimisesta ja tuloksiin pyrkivästä tekemisestä. Tarvitsemme leikin tuomaa vapautta. 

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
12.4.2024

Kodin ja koulun yhteistyön pohjaa ei saa murentaa

Lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan vanhempia. Vanhempien osallisuutta kannatellaan järjestöjen työllä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet sekä perheiden kokema kuormitus ovat merkittävästi lisääntyneet. Samanaikaisesti myös lasten ja nuorten osaaminen on oppimistuloksilla tarkasteltuna heikentynyt. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän. Tiiviimmällä yhteistyöllä parannetaan tutkitusti oppimistuloksia ja hyvinvointia. […]

Blogi Vanhempainliitto
8.4.2024

Maailman paras ope, vanhempi tai isovanhempi – mahdollista vai mahdotonta?

Ihmisenkokoisessa koulussa, pienessä lähikoulussa opettajan on mahdollista tuntea kaikki oppilaansa nimeltä ja kysyä heidän kuulumisiaan välitunnilla.

Uutiset Vanhempainliitto
2.4.2024

Vantaan kouluampumistapaus järkyttää

Vantaalla Viertolan koulun opetustiloissa tapahtunut ampumavälikohtaus järkyttää. Vanhempainliitto toivoo voimia kriisin kohdanneille oppilaille, heidän vanhemmilleen sekä opetushenkilökunnalle. Liitto pitää myös tärkeänä, että tapahtumaan osallisiksi joutuneet saavat kaiken mahdollisen tuen ja avun kriisistä toipumiseen. Tapaus voi järkyttää kouluarjessa myös laajemmin. ”Nyt on erityisen tärkeää, että aikuiset ovat lapsille läsnä, kuuntelevat, rauhoittelevat ja huolehtivat arjen hyvinvointia tukevista […]

Blogi Kannanotto Vanhempainliitto Varhaiskasvatus
26.3.2024

Tekeekö hallitus lapsista lainsuojattomia?

Varhaiskasvatus on investointi, jonka avulla suomalaisten nuorten oppimistulokset ja Suomen PISA-menestys saadaan käännettyä kohti parempaa. Hyvin järjestetty varhaiskasvatus tukee myös vanhemmuutta ja koko perheen hyvinvointia.  

Blogi Hyvinvointi Vanhempainliitto
15.3.2024

Arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutuksen triangeli

Oppilas, huoltaja ja kasvatusalan ammattilainen muodostavat vuorovaikutuksen triangelin. Triangeli ei soi, jos vuorovaikutus on puolustelevaa, epäkunnioittavaa, syyttelevää.

Lausunto Perusopetus Vanhempainliitto
14.3.2024

Lausunto perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Vanhempainliitto on huolissaan oppimistulosten heikkenemisestä ja pitää tärkeänä, että toimia oppimistulosten parantamiseksi käynnistetään. Perusopetusta tulee kehittää kokonaisuutena, koulutuksen resursseja tulee lisätä, oppimisen tuki on laitettava kuntoon, kouluhyvinvointia tulee vahvistaa ja kotien kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistää.  

Lue

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
12.3.2024

Koulutuskeskustelussa tulee kiinnittää enemmän huomiota kodin ja koulun yhteistyöhön 

Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan toiminnanjohtajat tapasivat opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin 12.3.2024. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus saada oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi laadukasta opetusta ja tarpeitaan vastaavaa tukea. Tässä yhtälössä vanhempien rooli on tärkeä. ”Vanhemmat olisi tärkeää saada vahvemmin mukaan kouluyhteisöön ja tarjota heille yhteistyön keinoin välineitä tukea lapsen oppimista niin koulussa kuin kotona” toteaa […]

Lausunto Perusopetus Vanhempainliitto
8.3.2024

Lausunto ja kuuleminen: Perusopetuksen oppilaiden kansalliset oppimistulokset PISA 2022 -tutkimuksessa

kodin ja koulun yhteistyön merkityksestä oppimistuloksiin puhutaan vain vähän, vaikka tutkimukset osoittavat tiiviin yhteistyön olevan vahvasti yhteydessä lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin.

Lue

Blogi Toinen aste Vanhempainliitto
19.2.2024

Laajemmat hartiat – noloa vai normaalia?

Miten oppilaitoksissa voitaisiin madaltaa kynnystä vanhempien yhteydenotoille? Ja miksi vanhempien kohtaamiseen kannattaa raivata työaikaa. Miksi opettaminen ei riitä?