TOIVO – Toimintamalli keskusteluihin lapsen ja nuoren kanssa

TOIVO - Matkalla uusiin tuuliin. Aallokossa purjevene suunnistaa kohti majakkaa.

Mikä TOIVO on?

TOIVO-toimintamalli on tarkoitettu keskusteluihin lapsen tai nuoren kanssa esimerkiksi koulussa, kotona ja opiskeluhuollossa. Osa materiaaleista sopii myös aikuisten välisiin keskusteluihin. TOIVO-työkalupakki sisältää tehtäväohjeet sekä tulostettavia sanakortteja ja kuvapohjia.

Kuka TOIVOA voi käyttää?

TOIVOA voi käyttää esimerkiksi opettaja, kuraattori tai huoltaja. Materiaalia käyttävää aikuista kutsumme tässä ohjaajaksi. Osallistujasta, olipa hän lapsi, nuori tai aikuinen, käytämme käsitettä asiakas.

Miksi TOIVOA kannattaa käyttää?

TOIVON kanssa asiakkaan elämäntilannetta kartoitetaan asiakaslähtöisesti, sanallisesti, visuaalisesti ja toiminnallisesti. Visuaalisen kollaasin tarkoituksena on tehdä näkyväksi asiakkaan kokemuksia ja mielipiteitä, myös sellaisia, joita on hankala sanoittaa. Kollaasin pohjalta etsitään ymmärrystä asiakkaalle mielekkäästä elämästä ja luodataan reittiä kohti tavoitteita ja mahdollisuuksia.

Mihin TOIVO perustuu?

TOIVO perustuu myönteiseen tunnistamiseen sekä voimavara- ja vahvuusajatteluun. Asioita tarkastellaan ratkaisukeskeisesti pyrkien asenne-esteettömyyteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuden esteiden purkamiseen. Korttivalikoimassa on huomioitu neurokirjon näkökulma. Materiaalin C-osassa on hyödynnetty lyhytterapiasta tuttuja työtapoja. Myönteisestä tunnistamisesta löytyy lisätietoa Nuorisotutkimusseuran julkaisusta Myönteinen tunnistaminen.

TOIVO-työkalupakki – Tehtävät, tulostettavat sanakortit ja kuvapohjat

TOIVON työkalupakki sisältää tehtäväohjeet, niihin liittyvät tulostettavat kuvapohjat sekä kaikkien tehtävien kanssa käytettävät sanakortit.

TOIVON tehtävätyypit on jaoteltu kolmeen osaan (A, B ja C):

 • Keskustelun aihepiiri käsitellään ensin juttelemalla ja sijoittamalla kortteja kartoituspohjalle (A-osa).
 • Sen jälkeen suunnitellaan asiakkaalle mielekäs tavoite tavoitepohjalle (B-osa).
 • TOIVOSSA on myös opiskeluhuollon, terapiatyön ja kuntoutuksen ammattilaisille tarkoitettu jatkokeskustelut-osio (C-osa).

TOIVO-tehtävistä osa soveltuu ensisijaisesti lapsille, osa nuorille ja aikuisille. Tehtäväkuvauksessa mainitaan kohderyhmäsuositus.

Kartoituskeskustelut (OSA A) ja tavoitekeskustelut (OSA B)

A- ja B-osissa kuvallisten tehtäväpohjien avulla jäsennetään sanakorteissa nimettyjen asioiden sujumista ja asetetaan tavoitteita hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kartoituskeskustelussa asiakas sijoittelee sanakortteja kartoituspohjalle. Hänen elämänsä kuormitustekijät ja tuen tarpeet yhtä lailla kuin voimavarat ja vahvuudet tulevat kerrotuiksi kuvin ja sanoin.

Tavoitekeskustelussa hahmotellaan tavoitepohjalle tavoitteita ja konkreettisia toimia asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nämä tehtävät sopivat kaikkien lasta tai nuorta tukevien tahojen käytettäviksi. Kyseessä voi olla opiskeluhuollon tapaaminen tai tukitoimien tarpeen pohtiminen kodin ja koulun yhteistyössä. TOIVO voi olla apuna myös perheen keskusteluissa kotona ja perhetyössä, kun keskustellaan lapsen tai huoltajan hyvinvoinnista.

A. Kartoitustehtävät ja tulostettavat kuvapohjat

B. Tavoitetehtävät ja tulostettavat kuvapohjat

Jatkokeskustelut opiskeluhuoltoon (OSA C)

C-osan tehtävät on tarkoitettu opiskeluhuollon, kuntoutuksen ja terapiatyön ammattilaisten työkaluiksi. Nämä tehtävät toimivat parhaiten jatkokeskusteluissa sen jälkeen, kun ensin on käyty kartoitus- ja tavoitekeskustelu.

Jatkokeskustelussa aikaisemmissa keskusteluissa esiin noussutta yksittäistä asiaa jäsennetään tarkemmin opiskeluhuollossa. Näissä tehtävissä ei tarvita kortteja, vaan pelkät tehtäväpohjat ja ohjeet riittävät.

C. Jatkokeskustelujen tehtävät ja tulostettavat kuvapohjat

Voit tulostaa myös kaikki osioiden A, B ja C kuvapohjat kerralla tästä PDF-tiedostosta.

Näillä verkkosivuilla kuvatut ohjeet voit tulostaa tästä PDF-tiedostosta: Toivo-materiaali_ohje

Tulostettavat sanakortit

Tulostettavia sanakortteja käytetään tulostettavien kuvapohjien kanssa keskustelutehtävissä.

Kortit on ryhmitelty teemoittain. Keskusteluun voi poimia kortteja useista ryhmistä. Kortit on koottu sillä perusteella, mitkä aiheet ovat oleellisia ja ajankohtaisia lasten ja nuorten elämänpiirissä. Korteilla tuodaan keskusteluun myös aiheita, jotka jäävät arjessa helposti huomiotta.

Tulostetut kortit kannattaa laminoida tai liimata kartongille, jotta ne kestävät paremmin käyttöä. Korttiryhmissä on myös tyhjiä kortteja, joihin voi itse lisätä uusia sanoja.

Voit tulostaa kunkin teeman kortit painikkeesta:

 • Kodin arki (soveltuu kaikille ikäryhmille)

Kodin arki.

 • Vuorovaikutus (nuorille, soveltuvin osin myös lapsille)

Suhteet ja vuorovaikutus.

 • Ihmiset (kaikille)

Ihmiset.

 • Tunteet ja keho (nuorille ja aikuisille)

Tunteet ja keho.

 • Kiusaaminen, väkivalta, häirintä (Käytä tarkentavina lisäkortteina nuorille, soveltuvin osin kaikille.)

Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä.

 • Supervoimat (kaikille, neurokirjopainotus)

Supervoimat.

 • Toiminnanohjaus ja opiskelu (kaikille, neurokirjopainotus)

Toiminnanohjaus ja opiskelu.

 • Kuormitus- vai voimavara (kaikille, neurokirjopainotus)

Kuormitus vai voimavara.

Voit tulostaa myös kaikki sanakortit kerralla tästä PDF-tiedostosta.

Toivoon voi yhdistää myös muita kortteja, kuten KESY– ja SYKE-kortteja.

Vinkkejä materiaalien käyttöön ja vuorovaikutukseen

Kuinka TOIVO-materiaaleja käytetään ja miten materiaalien avulla toteutettava keskustelu etenee?

Lue lisää täältä

Auta meitä kehittämään materiaaleja

Tämä materiaali on kokeiluvaiheessa, joten kaikenlainen palaute on tervetullutta! Työkalupakki täydentyy ja kehittyy. Materiaaleja kehitetään palautteen perusteella, ja sivuille on tulossa myös videoklippejä havainnollistamaan keskusteluja eri pohjien kanssa.

Erityiskasvatuksen asiantuntija, KT Sari Haapakangas Suomen Vanhempainliitosta ja väitöskirjatutkija, KM Anu Uusikylä Oulun yliopistosta tarjoavat myös perehdytystä materiaalien käyttöön.

Voit antaa palautetta ja kysyä lisätietoja sähköpostitse osoitteista sari.haapakangas@vanhempainliitto.fi ja anu.uusikyla@oulu.fi.

TOIVO-sanan kirjaimiin kiteytyvät toimintatavan lähtökohdat

 • T = turvallisuus
 • O = oivallus
 • I = ilo
 • V = voimaantuminen
 • O = onnistuminen

 

 

TOIVO-materiaali: Sari Haapakangas (KT, erityiskasvatuksen asiantuntija) Suomen Vanhempainliitto ja Anu Uusikylä (KM, väitöskirjatutkija) Oulun yliopisto, Oulun kaupunki, Martinniemen koulu.

Tulostettavat kuvapohjat, sanakortit ja majakkakuva: opiskelijat Ella Trebs, Elli Uusikylä ja Linus Dunderberg.

Tuottaja: Suomen Vanhempainliitto.

Kiitämme kaikkia kokeilijoita, kommentoijia ja kanssakehittäjiä. Erityisesti kiitämme TOIVON kuvituksesta vastanneita opiskelijoita sekä kokeiluun osallistuneita lapsia, nuoria, ammattilaisia ja vanhempia. Kiitämme lämpimästi myös terapeutti Maarit Saarnivalaa, KT Eliisa Leskisenojaa, erityisopettaja Piia Savolaa, tunne- ja turvataitokoordinaattori Satu-Maaria Toppista, mentoriopettaja Kirsi Pöykköä sekä Oulun Tyttöjen taloa ja Oulun yliopiston FIRE-tutkimuskollektiivia.

Kokeiluryhmässä on kokemusta ja erityisosaamista lasten ja nuorten osallisuuden, neurokirjon, lastensuojelun, erityispedagogiikan, terapian, positiivisen pedagogiikan, monikulttuurisuuden, sukupuolisensitiivisyyden sekä kodin ja koulun yhteistyön teemoista.

Aineistot

Opi, onnistu ja inspiroidu.

Aineistojen pikalinkit

Aineistopankkiin