2020 pähkinänkuoressa

Suomen Vanhempainliiton vuosikatsaus 29.12.2020


Vuosi 2020 alkoi Suomen Vanhempainliitossa komeasti, kun tammikuussa julkaisimme historian ensimmäisen Päiväkotibarometrin. Saimme Förbundet Hem och Skola i Finlandin kanssa yhteistyössä laadittuun kyselyyn lähes 10 000 vastausta päiväkodissa olevan alle esiopetusikäisen lapsen vanhemmalta. Barometrillä haluttiin luoda käsitys siitä, millaisia ajatuksia vanhemmilla on varhaiskasvatuksesta: miten tyytyväisiä he siihen ovat, miten hyvin he tuntevat varhaiskasvatussuunnitelman, miten yhteistyö päiväkodin ja kodin välillä toimii, miten vanhemmat osallistuvat päiväkodin toimintaan ja millaisia vanhemmuuteen liittyviä iloja ja huolia heillä on. Barometri julkaistiin Suomen suurimmassa koulutusalan tapahtumassa Educassa.

Vanhempainliitto perustettiin vuonna 1907 ja kulunut vuosi oli liiton 112. toimintavuosi. Ikänumeron velvoittamana olimme nostaneet vuosisuunnitelmamme yhdeksi tärkeäksi teemaksi turvallisuuden. Keskustelimme päiväkoti- ja kouluarjen turvallisuudesta, ja erityisesti vanhempien osallisuudesta sen edistämisessä, monien alan asiantuntijoiden kanssa. Kartoitimme vanhempaintoimijoiden näkemyksiä ja käynnistimme vanhemmille suunnattujen, turvallisuutta koskevien toimintamallien laatimisen. Otimme myös kantaa lapsia ja nuoria koskevaan kiusaamis- ja väkivaltakeskusteluun ja olimme läsnä turvallisuutta käsittelevissä tapahtumissa.

Lähiopetuksesta etäopetukseen

Vielä tammikuussa emme osanneet aavistaa maailmanlaajuisen pandemian värittävän voimakkaasti alkanutta vuotta, niin että meidän kaikkien turvallisuuden tunne horjuisi ennen näkemättömällä tavalla. Toimistomme siirtyi ketterästi etätyöhön maaliskuun puolessa välissä ja samalla julkaisimme ensimmäiset poikkeustilanteeseen liittyvät ohjeet, kun Suomessa päätettiin siirtää lapset ja nuoret etäopetukseen. Myös iso osa varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista jäi tilapäisesti kotiin. Ohjeissamme muistutimme erityisesti kodin ja koulun / päiväkodin välisestä yhteistyöstä, jonka merkitys korostui etäopetuksen aikana entisestään.

Vuoden aikana teimme tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. Laadimme vanhemmille suunnatun kyselyn kevään etäopetuskokemuksiin liittyen ja järjestimme useita, enimmäkseen verkossa toteutettuja tapaamisia päiväkodeissa, kouluissa ja kunnissa toimiville vanhempaintoimijoille kuullaksemme heidän huolenaiheitaan erityisesti yhdistystoimintaan sekä kodin ja koulun yhteistyön solmuihin liittyen. Tapaamisissa saimme jakaa myös monia uusia ideoita, joiden avulla yhdistystoimijat olivat selviytyneet ja onnistuneet viemään toimintaansa eteenpäin rajoituksista ja epävarmuudesta huolimatta. Vuoden aikana järjestimme kaikkiaan 26 vanhemmille suunnattua lähi- tai verkkotapaamista.

Uusia työkaluja vanhemmille, päiväkotiin, kouluun ja oppilaitoksiin

Korona-arjesta huolimatta toimintasuunnitelmaamme kirjatut ja ennakkoon suunnitellut työt etenivät kuitenkin pääosin tavoitteiden mukaisesti, vaikka valtaosa tapahtumista ja tapaamisista muuttivatkin äkkiä muotoaan ja osa peruuntui kokonaan. Suunniteltujen tilalle tuli myös paljon uusia avauksia ja työryhmiä, joissa saatoimme jakaa asiantuntemustamme muiden kasvatus- ja opetussektorilla toimivien kanssa.

Vastasimme opetusta ja kasvatusta koskeviin lausunto- ja kuulemispyyntöihin ja annoimme vuoden aikana kaikkiaan parisen kymmentä lausuntoa. Meille ajankohtaisia teemoja päätöksenteossa olivat pandemiaan liittyvien lisäksi mm. kaksivuotinen esiopetuskokeilu, varhaiskasvatukseen kohdistuvat lakimuutokset ja oppivelvollisuuden laajentaminen.

Huhtikuussa järjestetty Maailma suurin vanhempainilta kokosi verkkoon lähes 9000 vanhempaa. Tilaisuus toteutettiin uudelleen vielä marraskuussa. Tapahtuman järjestimme yhteistyössä Opetushallituksen, OAJ:n, Kuntaliiton ja Yle uutisluokan kanssa.

Kuluneen vuoden aikana päivitimme olemassa olevaa ja tuotimme useita uusia oppaita ja työkaluja kodin ja koulun yhteistyön tueksi. Tervetuloa toiselle asteelle! on ajankohtainen opas, joka tarjoaa tietoa ja tukea peruskoulunsa päättävän nuoren vanhemmalle. Opettajalle opas tarjoaa oivan työkalun kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön kehittämiseen ja vuoropuheluun vanhempien kanssa. Neliosaisen opas-sarjamme tuorein tulokas on laadittu yhteistyössä Förbundet Hem och Skolanin kanssa.

Julkaisimme myös erityisesti rehtoreille ja koulun johtajille suunnatun Kirjauksista käytäntöön – kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä työkalun, joka kannustaa pohtimaan kehittämisen kohteita ja ottamaan askelia kohti parempaa ja toimivampaa yhteistyötä. Työkalusta hyötyvät myös opettajat ja vanhempaintoimijat.

Vuoden 2020 lopulla jo aiemmin julkaistu ’KESY – keskustelu symbolein’ sai sisaren. Uusi ’SYKE – syventävä keskustelu’ perustuu myönteiseen tunnistamiseen sekä positiivisella tavalla nähdyksi, kuulluksi ja osalliseksi tulemiseen. SYKE-Kortit tukevat nuoren ilmaisua ja keskustelun dialogisuutta ja tuovat kohtaamiseen mukavaa tunnelmaa ja toiminnallisuutta. Työkalu on tuotettu yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa ja se on suunnattu nuoria kohtaaville aikuisille, kuten opettajille, terapeuteille, sosiaalityöntekijöille, kuraattoreille ja huoltajille.

Toiveikkaana ja jalat maassa uuteen vuoteen

Vuoden 2020 aikana liittoon palkattiin kolme uutta työntekijää. Minna Palmu liittyi joukkoon alkuvuodesta projektiasiantuntijan tehtäviin. Laura Klemetti aloitti perhetyön asiantuntijana liiton uudessa Karuselli-hankkeessa, joka tarttuu päiväkoti-ikäisten lasten hyvinvoinnin edistämiseen. Anne Viitala valittiin järjestötoiminnan asiantuntijaksi työvapaalle siirtyneen Valtteri Tervalan tilalle kahdeksi vuodeksi. Anne aloittaa tehtävässään 4.1.2021.

Nyt alkavan uuden vuoden otamme Vanhempainliitossa vastaan katse koronasta reippaasti kohti tulevaa, silti vallitsevaan tilanteeseen jalat maassa ja vakavasti suhtautuen. Teemme osamme, jotta jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa ja oppia turvallisessa ympäristössä ja jokaisella aikuisella olisi eväitä seistä heidän tukenaan.

Hyvää uutta vuotta!