Mediakirjasto

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Lausunto Uutiset
14.3.2018

Nuorten osallistuminen mahdollistettava

14.3.2018 Sisäministeriölle
Lausunto rahankeräyslakityöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi.

Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että rahankeräyslainsäädäntö tukee jatkossakin kolmannen sektorin varainhankintaa ja sen toimintaedellytyksiä.

Lue

Lausunto Uutiset
7.3.2018

Opiskelijat tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja oppimisen tukea

7.3.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Suomen Vanhempainliiton lausunto lukiolakiesityksestä ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.

Lue

Lausunto Uutiset
6.3.2018

Eriarvoistumiskehitys pitää pysäyttää

6.3.2018 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle, Suomen Vanhempainliiton näkemys Lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018. 

Lue

Lausunto Uutiset
15.2.2018

Terveet tilat -ohjelma ei hyödytä tänään sairastuvia lapsia

15.2.2018 Valtioneuvoston kanslialle Terveet tilat 2028 -ohjelmasta
Vanhempainliitto esittää huolensa kuntien mahdollisuuksista vastata ohjelman tavoitteisiin ja vaatimuksiin nykyisellä rahoituksella ja investointimahdollisuuksilla.

Lue

Lausunto Uutiset
13.2.2018

Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia

13.2.2018, Lapsi- ja perhejärjestöt, Lausunto
Lapsistrategian avulla voitaisiin vakiinnuttaa lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi osaksi valtiovallan, kuntien ja maakuntien toimintaa.

Lue

Lausunto Uutiset
8.2.2018

Vuoroasuminen tulee ratkaista lapsen edun mukaisesti

8.2.2018 Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lapsi- ja perhejärjestöt korostavat lausunnossaan, että perheen asumisratkaisut tulee perustaa aina lapsen yksilöllisiin tarpeisiin.

Lue

Uutiset Vanhempainliitto Varhaiskasvatus
12.12.2017