Yhdistyskansio

  • Vanhempainyhdistyksen uuden puheenjohtajan muistilista auttaa puheenjohtajan työssä alkuun.
  • Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtäviä -dokumentissa on kuvattu puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille, rahastonhoitajalle ja toiminnantarkastajalle kuuluvia tehtäviä.
  • Vuosikello auttaa vanhempainyhdistyksiä rytmittämään toimintaansa ja kirjaamaan ylös vuosittain toistuvat tapahtumat.
  • Toimijarinkilomakkeessa on esimerkki, kuinka voitte kutsua vanhempaintoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä mukaan.
  • Vanhempainyhdistykselle suunnattu kirjepohja kannustaa lähestymään koulun rehtoria Kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen merkeissä. Yhteistyön tukena toimii valmis työkalu: Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä – Kirjauksista käytäntöön.

Suomen Vanhempainliiton jäsenlogo (jpg)


Ohjeita Suomen Vanhempainliiton jäsentunnuksen käyttöön (pdf)

Vanhempainliiton jäsenlogoa saavat käyttää ainoastaan liiton jäsenistöön kuuluvat vanhempainyhdistykset yhdistyksen toimintaan liittyvässä viestinnässä. Tunnusta käyttämällä yhdistys kertoo kuuluvansa Vanhempainliiton valtakunnalliseen verkostoon. Logon käyttö muissa yhteyksissä, esimerkiksi henkilökohtaisiin tarkoituksiin on kielletty. Lataa tarkemmat ohjeet alla olevasta tiedostosta.

Tervetuloa vanhempaintoimintaan -diat (pptx)

Tervetuloa vanhempaintoimintaan diaesityksen pohjalta voit valmistella oman vanhempainyhdistyksen toiminnan esittelyn vaikkapa koulun vanhempainiltaan. Diat on suunniteltu Vanhempainliiton jäsenyhdistyksien käyttöön. Lataa diat koneellesi ja muokkaa niistä omaan käyttöön sopivat.

Vanhempainyhdistyksen uuden puheenjohtajan muistilista (pdf)

Vanhempainyhdistyksen johtaminen (pdf)

Mika Jokinen Vanhempaintoiminnan mentorit ry:stä avaa esityksessään yhdistyksen johtamiseen liittyviä teemoja.

Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtäviä (pdf)

Yhdistyksen vuosikokous (pdf)

Jäsenhakemuslomake, malli (pdf)

Vuosikello 2021-2022 (pdf)

Toimijarinkilomake (word)

Tapahtuman suunnittelu -muistilista (pdf)

Esteettömän tapahtuman tsekkauslista kouluille (pdf)

Listaa voi käyttää myös päiväkodin, oppilaitoksen ja vanhempainyhdistyksen järjestämän tapahtuman suunnittelussa.

Toiminnan arviointilomake vanhempainyhdistyksen hallituksen käyttöön (pdf)

Kirje rehtorille – Kymmen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä (word)

Vanhempainyhdistys voi täydentää ja hyödyntää kirjepohjaa tehdessään rehtorille aloitteen kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi.

Äänestys- ja vaalijärjestys (pdf)