Vanhempainliiton vilkas vuosi 2021 pähkinänkuoressa

Vaikka kasvotusten tapaamiset jäivät edelleen vuonna 2021 vähäisiksi, onnistuimme Vanhempainliitossa järjestämään lukuisia kohtaamisia yhdessä jäsenistömme, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten, järjestökumppaneiden sekä muiden sidosryhmien ja verkostojemme kesken.

Alkuvuodesta käynnistimme Kutsu meidät kahville -projektin, jossa kuulimme ja sparrasimme jäsenyhdistyksiämme kaikkiaan 29 henkilökohtaisessa tapaamisessa. Osa tapaamisista onnistuttiin järjestämään kasvotusten, ihan oikealla kahvin tuoksulla varustettuina.

Lisää tällaisia palavereja, joissa voidaan jutella asiasta ja pikkusen välillä asian vierestä. Ne tuovat lisää puhtia toimintaan.

Kahvituokioiden lisäksi järjestimme kuusi vanhempaintoimijoille suunnattua verkkokahvilaa, joissa käsittelimme vanhempien osallisuuteen ja yhdistystoimintaan liittyviä aiheita, kuten viestintää, kodin ja koulun yhteistyötä sekä yhdistysten tueksi tuotettua materiaalia.

Kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimijoille tarjosimme yhdistysvalmennusta ja toteutimme etätapaamisia. Lisäksi syyskuussa ja marraskuussa kutsuimme kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimijat yhteiseen verkostopäivään. Ohjausta ja neuvontaa annoimme runsaasti niin yhdistysten hallintoon kuin poikkeusajan toimintaan liittyen. 

Uusia vanhempainyhdistyksiä hyväksyttiin liiton jäsenistöön vuoden aikana kaikkiaan 21.   

Suurtapahtumia verkossa ja läsnä

Helmikuussa olimme mukana järjestämässä Kohti tasapainoista digiarkea
-suurvanhempainiltaa yhteistyössä Mediakasvatusseuran ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa.
 

Elokuussa järjestimme Koulurauhavanhempainillan Sodankylän kunnan sivistystoimen kanssa. Tapahtuma järjestettiin 24.8. Koulurauhan julistusta edeltävänä iltana. Liiton edustajat pääsivät osallistumaan ja kuulemaan koulurauhajulistusta paikan päälle Sodankylään.

Historian ensimmäinen Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta järjestettiin 8.9. Tapahtuman järjestämisestä vastasivat yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Kuntaliitto ja Opetushallitus. 

Vanhempainliitto kouluttamassa

Toteutimme vuoden aikana kaksi opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutuskokonaisuutta. Koulutuspäivien aikana käsittelimme monipuolisesti kodin ja päiväkodin / koulun / oppilaitoksen yhteistyöhön liittyviä teemoja sekä mm. viestintää, yhdenvertaisuutta, kiusaamista sekä monikulttuurisen kouluyhteisön kohtaamia haasteita.

Lisäksi liitto järjesti useita muita koulutustilaisuuksia ja webinaareja eri teemoista, kuten sisäilmakysymyksistä, vanhempien osallisuudesta yhteisöllisessä oppilashuollossa, erityisyydestä, kotien kanssa tehtävästä yhteistyöstä varhaiskasvatuksessa sekä positiivisen pedagogiikan merkityksestä kodin ja koulun yhteistyössä. 

Liiton tutkimuksia

20.5. julkaisimme Vanhempien Barometrin 2021, johon saimme huimat 26 357 vastausta vanhemmilta ympäri Suomen. Yhteistyössä Förbundet Hem och Skolan kanssa toteutetussa kyselyssä keräsimme peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhempien kokemuksia koronapandemian vaikutuksista kuluvan lukuvuoden 2020–2021 opetusjärjestelyihin, kodin ja koulun yhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen kouluissa.  

Marraskuussa teimme ajankohtaiseen keskusteluun liittyen kyselyn päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille. Kyselyyn vastasi 1830 vanhempaa. Kyselyn tulokset vahvistivat käsitystä varhaiskasvatusalan ammattilaisten kuormittumisesta, mutta antoivat samalla vahvan viestin kodeilta päiväkodeille, joissa tehtävää työtä arvostetaan ja ymmärretään. Vanhemmat jättivät kyselyn myötä tuhansia kiitosviestejä päiväkotien henkilökunnalle. Jaoimme 9.12. @Kotijakoulu Twitter-tilillämme yhteensä 100 vanhempien lähettämää kiitosviestiä ammattilaisille otsikolla #KiitosPäiväkoti.   

Julkaisuja ja kokemusasiantuntijuutta

Kuluneen vuoden aikana päivitimme Vanhempainyhdistyksen käsikirjan sekä tuotimme uuden, kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille suunnatun oppaan. Päivitimme myös suosittua Tervetuloa! -opassarjaamme ja kasvatimme sarjaa uusilla kieliversioilla.  

Vanhempainliitto ja Oulun kaupungin 100 ovea avoinna -hanke tuottivat yhteistyössä videosarjan, jossa kuusi Adhd- ja Asperger -piirteistä aikuista kertoo kokemuksistaan opinpoluillaan.

Vipinää henkilöstö- ja hankerintamalla

Maaliskuussa joukkoomme liittyi varhaiskasvatuksen ammattilainen Veera Repo-Väätäinen, joka sijaisti loppuvuoden ajan vuorotteluvapaalle jäänyttä Anri Leveelahtea. Kevään aikana liiton työhön osallistui myös erityispedagogiikan opiskelija Milla Orava neljän viikon mittaisella harjoittelujaksollaan.

Toukokuussa Ville Koikkalainen siirtyi Vanhempainliittoon Aseman Lapset ry:stä kehittämään toisen asteen oppilaitosten ja kotien kanssa tehtävää yhteistyötä uudessa Chillisti mukana -hankkeessa Minna Palmun työparina. 

Kesäkuun alussa liiton riveihin liittyivät sisäilma-asiantuntijat Minna Pitkäniemi ja Outi Leveäoja Ratkaistaan yhdessä -hankkeen myötä.  

Elokuun alussa saimme liiton viestintään pitkään kaivattua lisävahvistusta, kun Pinja Front aloitti järjestöviestijän tehtävässä.  

Uutena toiminnanjohtajana liitossa aloitti Saija Ohtonen-Jones lokakuussa Ulla Siimeksen siirryttyä luotsaamaan Lastensuojelun Keskusliittoa. 

Päiväkoti-ikäisten hyvinvointiin keskittyvän Karuselli-hankkeen toisen toimintavuoden aikana järjestettiin useita verkkokahviloita, koulutustilaisuuksia ja tiimitapaamisia. Hankkeen myötä toteutettiin myös vuotuinen Kiedo meidät tarinaan -lukukampanja.

Vaikuttamistyötä ja lausuntoja

Osallistuimme vuoden aikana järjestäjän, alustajan tai osallistujan roolissa lukuisiin seminaareihin, työpajoihin ja valtakunnallisiin kampanjoihin. Olimme mukana suunnittelemassa Lapsen oikeuksien viikkoa ja -päivää, osallistuimme lapsi- ja perhejärjestöjen yhteiseen Anna ääni lapselle -kampanjaan ja julkaisimme liiton omat kuntavaaliteemat tuodaksemme kuntapäätöksentekoon varhaiskasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta tärkeitä aiheita esiin.  

Jätimme vuoden aikana yhteensä 22 lausuntoa mm. Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Sosiaali- ja terveysministeriölle, Liikenne- ja viestintäministeriölle, Oikeusministeriölle, Opetushallitukselle ja eduskunnan sivistysvaliokunnalle.  

Suomen Vanhempainliiton ylintä päätösvaltaa käyttää sen jäsenistö, johon kuuluu noin 1300 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa, rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä kautta maan. Vanhempainliiton liittokokous järjestettiin 21.11. Kokouksessa valittiin liiton uusi johtokunta vuodelle 2022. 


Vanhempainliiton toimiston väki kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitaan kuluneen vuoden ponnisteluista ja aikaansaannoksista. Alkavan vuoden 2022 aloitamme toiveikkaana, vahvan osaamisemme ja tukijoidemme turvin.