2022 – Vanhempainliiton vuosi pähkinänkuoressa

Sodan varjot ulottuivat helmikuussa koko Euroopan ylle ja sävyttivät myös Vanhempainliiton toimintavuotta.

Vanhempainliittoon kuuluu kaikkiaan noin 1200 rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä kautta maan. Niistä jo 36 on kuntakohtaisia toimijoita.

Kannustimme jäsenyhdistyksiämme toimimaan sotaa pakenevien hyväksi ja teimme vanhemmille suunnatuista Päiväkoti alkaa, tervetuloa! sekä Koulu alkaa, tervetuloa! oppaista ukrainankieliset versiot yhdessä Förbundet Hem och Skolan kanssa.  

Yhteistyössä Unicefin kanssa laadimme opettajille suunnatun vanhempainiltamateriaalin Ukrainasta paenneiden lasten ja perheiden kohtaamiseen. 

Alkuvuodesta kartoitimme jälleen kotien näkemyksiä koronan vaikutuksista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Kyselyiden tulokset kielivät lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeesta, perheiden kuormituksesta sekä yhteisöllisyyden tarpeesta.  

Asiantuntijoina lähes 200 koulutuksessa

Vanhempainliitto järjesti kuluneen vuoden aikana kymmeniä koulutuksia kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä vanhempainyhdistystoimijoille. Kaikkiaan liiton asiantuntemusta hyödynnettiin vuoden aikana lähes 200 koulutustapahtumassa. Rakensimme ja pilotoimme myös uuden kodin ja koulun yhteistyöhön keskittyvän verkkokoulutuksen oppimisympäristö Väylään. Koulutusten lisäksi järjestimme useita vanhemmille sekä lapsille ja nuorille suunnattuja työpajoja, verkkokahviloita ja erätaukokeskusteluja.  

Kaikkiaan liiton asiantuntemusta hyödynnettiin vuoden aikana lähes 200 koulutustapahtumassa.

Teimme vuoden mittaan tiivistä yhteistyötä mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, kuntien, aluehallintovirastojen, yliopistojen, lapsi- ja perhejärjestöjen sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa. Olimme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa valtakunnallisia teematapahtumia, kuten Koulurauhan julistus ja Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta sekä Kasvun ja tuen oppimisen päivät. Vastuullemme kuuluu myös valtakunnallisen Kodin ja Koulun Päivän koordinointi ja iloitsimme siitä, että yhteisöllisen tapahtuman järjestäminen ja kasvotusten kohtaaminen oli kouluissa vihdoin taas mahdollista. 

Vanhempien ääni julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

Jätimme vuoden aikana kaikkiaan 12 lausuntoa. Otimme kantaa mm. päiväkodin ja koulun resursseihin, syrjintään ja väkivaltaan, oppilashuollon ja erityisen tuen haasteisiin sekä moniin muihin kasvatus- ja koulutusalan kysymyksiin. Osallistuimme Anna ääni lapselle -vaalikampanjan suunnitteluun ja julkaisimme Suomen Vanhempainliiton eduskuntavaalitavoitteet.

Toimme vanhempien ja perheiden näkökulman sinnikkäästi mukaan myös julkiseen keskusteluun. Syksyn aikana kodin ja koulun väliset ristiriitatilanteet puhuttivat, mutta media innostui nostamaan esille etupäässä opettajien ikäviä kokemuksia. Vetosimme kannanotossamme rakentavan yhteistyön puolesta ja korostimme, että aikuisten keskinäinen mollaaminen ei edistä lasten ja nuorten hyvinvointia.

Tuloksellista hanketyötä kaikilla kouluasteilla

Päiväkoti-ikäisten lasten ja perheiden hyvinvointiin sekä päiväkotien kasvatusyhteistyön, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen keskittyvän Karuselli-hankkeemme viimeisen toimintavuoden aikana järjestettiin useita koulutustilaisuuksia ja kohdattiin hankkeen pilottipäiväkotien ammattilaisia ja vanhempia verkkokahviloissa ja tiimitapaamisissa. Hankkeen lopputuotoksena Vanhempainliiton verkkosivuille tuotettiin uusi varhaiskasvatuksen sisältökokonaisuus. Hankkeen pilottipäiväkodeissa toteutettu yhteisöllinen taideprojekti synnytti kahdeksan uutta tunne- ja kaveritaitoteemaista laulua. Lantun ja Ruutin laulujen sanoitukset saivat inspiraationsa pilottipäiväkotien lapsilta ja heidän vanhemmiltaan.

Varhaiskasvatuspäivää vietimme maaliskuussa järjestämällä 100 x kiitos -kampanjan Twitterissä. Kampanjassa välitimme vanhempien kiitolliset terveiset varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Vanhempainliiton uusi, toiselle asteelle ulottuva Chillisti mukana -hanke onnistui vahvistamaan vanhempien osallisuutta ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa se tavallisesti on kovin vähäistä. Ymmärrys kotien kanssa tehtävän yhteistyön merkityksestä nuorten hyvinvoinnille on lisääntynyt mm. lukuisten koulutusten, työpajojen sekä oppilaitoksissa järjestettyjen kotiväeniltojen myötä.

Syksyllä teimme ensimmäistä kertaa toisella asteella opiskelevien nuorten vanhemmille suunnatun kyselyn yhteistyössä sisarjärjestömme Förbundet Hem och Skolan kanssa. Kyselyyn vastasi yli 7000 vanhempaa. Julkaisemme Vanhempien barometrin tuloksia keväällä 2023.

Ratkaistaan yhdessä -hankkeemme tiimoilta olemme vastanneet sisäilmaongelmien parissa painivien perheiden huoliin ja rakentaneet kattavaa palvelupolkumallia, jonka turvin perheitä voidaan tukea ja taata mahdollisimman keskeytyksetön ja turvallinen oppiminen sisäilmasta sairastuneille lapsille ja nuorille. Malli julkaistaan tulevana keväänä.

Vanhempainliiton yhdenvertaisuustoiminnan osalta vuosi oli kiireisin vuosikymmeneen. Työmme merkityksestä kertoo, että loppuvuodesta yhdenvertaisuustoiminnallemme myönnettiin pysyväisluonteinen rahoitus. Teeman puitteissa olemme kouluttaneet lukuisia ammattilaisia, tuoneet erityisperheiden ääntä kuuluviin ja luoneet toimintamalleja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja erityiskasvatuksen tueksi. Liiton suosituista Kesy ja Syke -työkaluista teimme uusia kieliversioita ja aloitimme uuden Toivo-työkalun tuottamisen. Vanhempainliiton verkkosivuille ja Youtube-kanavalle tuotetut kokemusasiantuntijavideot saivat vuoden aikana yli 16 000 katselukertaa.

Tärkeät, vapaaehtoiset vanhemmat

Hyvinvointialuetyön edetessä kiinnostus seudulliseen ja maakunnalliseen verkostoitumiseen on vahvistunut.

Liiton jäsenistöön hyväksyttiin vuoden aikana 19 uutta yhdistystä. Uudet kuntakohtaiset yhdistykset perustettiin Kouvolaan ja Urjalaan. Hyvinvointialuetyön edetessä kiinnostus seudulliseen ja maakunnalliseen verkostoitumiseen on vahvistunut.

Vanhempainliittoon kuuluu kaikkiaan noin 1200 rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä kautta maan. Niistä jo 36 on kuntakohtaisia toimijoita.

Vanhempainyhdistykset toimivat päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Jaoimme ilosanomaa vanhempien arvokkaasta vapaaehtoistyöstä mm. liiton järjestämissä verkkokahviloissa, koulutuksissa, somekanavissamme ja verkkosivuilla.

Vanhempainliiton liittokokous järjestettiin marraskuussa. Kokous valitsi yksimielisesti Johanna Laisaaren jatkamaan puheenjohtajana Vanhempainliiton johtokunnassa.

Vanhempainliitto – 115 vuotta vanhempien osallisuuden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin asialla.

Vanhempainliiton työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä vanhempien osallisuuden puolesta sai vuonna 2022 huomionosoituksia. Erätaukosäätiöstä liitolle myönnettiin Suomen Dialogiteko 2021-tunnustus toukokuussa ja syksyllä Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka sertifikaatti jo viidettä vuotta peräkkäin. Marraskuussa Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones valittiin Väestöliiton hallitukseen.

Vuonna 2023 jatkamme tätä työtä sinnikkäästi, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi edellä.

Hyvää uutta vuotta!